NOS Nieuws

Ondanks diversiteitswet blijven mannen dominant in bedrijfsleven

Het aandeel vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven is wat gegroeid, maar mannen blijven bijna onveranderd domineren. In 2020 bestonden de raden van bestuur gemiddeld voor 13,8 procent uit vrouwen, twee jaar later was dat 14,7 procent, blijkt uit cijfers van de Sociale Economische Raad (SER).

Grote bedrijven moeten zich sinds 1 januari 2022 houden aan de 'diversiteitswet'. Die wet heeft tot doel om de man-vrouwverhoudingen in de subtop en top van bedrijven evenwichtiger te maken.

Daarbij hoort ook een rapportage waaruit blijkt hoe de verhoudingen liggen. Vandaag werden de cijfers bekend.

Subtop is de kweekvijver

De subtop bestond eind 2022 voor ruim een kwart uit vrouwen. Er werden bovendien meer vrouwen in de subtop benoemd (34 procent van alle subtopfuncties ging naar een vrouw), dan er uit de subtop verdwenen (27 procent van de mensen die de subtop verlieten was vrouw).

Toch vindt de SER het aandeel vrouwen in subtop te laag. De SER wijst erop dat vrouwen juist vanuit de subtop kunnen doorstromen naar een bestuursfunctie.

Het is daarom belangrijk dat de toename van van het aandeel vrouwen in de subtop niet langzamer gaat dan in de top, zegt de Raad. De subtop-vrouwen zijn immers de topvrouwen van de toekomst.

Voor elke vrouwelijke bestuurder zijn er zes mannen

Ook in sectoren waarin veel vrouwen werken, zoals de zorg, zitten vooral mannen in het bestuur. Zo'n driekwart van de bestuurders daar is man. Ook in de bouw zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in het bestuur, met 5,8 procent van de bestuursfuncties.

De sector met de meeste vrouwelijke bestuurders is de cultuursector. Daar is bijna een op de drie bestuurders vrouw. Over de hele linie geldt dat tegenover elke vrouwelijke bestuurder zes mannelijke bestuurders staan.

Het afgelopen jaar hebben bijna 5800 bedrijven voor het eerst moeten rapporteren over de man-vrouwverhoudingen in de bedrijfstop. Minder dan de helft heeft daar gehoor aan gegeven. Dit heeft geen gevolgen voor de bedrijven. Over drie jaar wordt de diversiteitswet geëvalueerd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl