Laetitia Griffith tijdens haar voordracht als commissaris bij ABN Amro in 2019
NOS NieuwsAangepast

EU na tien jaar akkoord over vrouwenquotum voor bedrijfstop

De EU komt met een vrouwenquotum voor de Europese bedrijfstop. Het Europees Parlement en de lidstaten zijn het daar over eens geworden. Vooral bedrijven in landen als Cyprus, Estland en Malta zullen het aantal vrouwen in de top flink moeten opvoeren om te voldoen aan de gemaakte afspraken. Voor Nederland lijkt er niet direct iets veranderen.

De onderhandelingen over het quotum hebben, met tussenpozen, tien jaar geduurd. Nederland was een van de landen die lang dwarslagen. Dat standpunt veranderde in februari.

Als het Europese quotum eenmaal is ingevoerd, moeten Europese beursgenoteerde bedrijven ervoor zorgen dat 40 procent van hun commissarissen vrouw is, of dat een derde van zowel hun commissarissen als bestuurders vrouw is.

Voor onder meer Frankrijk, België, Italië, Portugal en Zweden is dat een makkelijke opgave. Daar ligt het gemiddeld aantal vrouwelijke commissarissen al boven de 40 procent. Maar landen als Estland en Cyprus - waar ruim negen op de tien commissarissen man is - moeten de komende jaren flink aan de bak.

Naar verwachting wordt de Europese wet in 2024 van kracht.

Nederland slechtste noch beste van de klas (bron: EIGE 2021)

Land vrouwen als commissaris (%) vrouwen in bestuur (%)
Frankrijk 48,7 23,6
Zweden 42,5 25,8
Nederland 38,7 18,5
Bulgarije 21,4 20,2
Cyprus 6,5 14,7
EU-gemiddelde 32,8 20,2

Namens het Europees Parlement zat PvdA'er Lara Wolters aan de onderhandelingstafel. "Na lang tegenstribbelen door onder meer Nederland, zetten we eindelijk bindende middelen in voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Een noodzakelijke stap, want de cijfers laten zien dat gelijkheid in het bedrijfsleven niet vanzelf komt."

Ook commissievoorzitter Ursula von der Leyenis reageerde opgetogen:

Voor Nederland gaat niet direct iets veranderen, zegt het ministerie. Hier geldt sinds 1 januari al een vrouwenquotum.

Nederlandse beursgenoteerde bedrijven moeten bij het aanstellen van een nieuwe commissaris erop letten dat een op de drie commissarissen vrouw is. Daarnaast moeten de vijfduizend grootste ondernemingen streefcijfers opstellen om de verhouding tussen mannen en vrouwen in hun bestuurlijke top en subtop meer in balans te brengen.

In februari wees de Nederlandse overheid op een uitzonderingsclausule in het Europese wetsvoorstel. Die zou ervoor kunnen zorgen dat de huidige Nederlandse wet voldoende is.

Of die clausule in de uiteindelijke wetstekst is gekomen en inderdaad voor Nederland geldt, is nog niet duidelijk. De tekst wordt pas openbaar als het Europees Parlement en de Raad van de EU ook formeel hebben ingestemd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl