Het al jaren braakliggende terrein in Amstelveen
In samenwerking met
NH
NOS NieuwsAangepast

Ondanks vliegherrie toch nieuwe studentenwoningen in Amstelveen

Op een braakliggend terrein in Amstelveen kunnen nu toch studentenwoningen worden gebouwd. Jarenlang was dat onmogelijk vanwege de geluids- en veiligheidsregels rond Schiphol. Die regels worden nu aangepast.

Het gaat in eerste instantie om ruim 400 nieuwe woningen, meldt AT5. "Hoewel er nog een lange weg te gaan is, kunnen we in ieder geval 438 studenten betaalbare woonruimte bieden", reageert wethouder Floor Gordon van Amstelveen. "Dat is ontzettend belangrijk gezien het grote tekort aan studentenhuisvesting."

Het braakliggende terrein in Amstelveen ligt pal naast Uilenstede, een reeks flats die met 3500 studentenkamers de grootse campus van Nederland vormt. Meer dan twee jaar geleden al besloot de gemeente om daar nog eens 4000 woningen bij te bouwen, waarvan 2500 studentenwoningen.

Maar het rijk zette daar een streep door. De woningen zouden onder de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan komen, waar vliegtuigen op zo'n 200 meter hoogte overkomen. "Het besluit is er om inwoners rondom de luchthaven te beschermen qua gezondheid en tegen geluid. Dit is geen gezonde plek om te wonen", aldus het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in mei 2022.

Feestjes lawaaiiger dan vliegtuigen

Het ministerie bleef zich tegen de woningbouw verzetten, ondanks felle protesten van gemeente en studenten. De gemeente Amstelveen wees vooral op de woningnood. Op een demonstratie in de stromende regen betoogden studenten dat hun feestjes meer lawaai maken dan laag overkomende vliegtuigen.

De protesten vonden geen weerklank bij het ministerie maar wel in de Tweede Kamer. Een meerderheid van Kamerleden droeg de (inmiddels demissionaire) ministers Hugo de Jonge en Mark Harbers op om met een "concreet voorstel te komen voor ontwikkeling van de locatie Kronenburg".

De ministers schrijven nu aan de Kamer dat er een plan wordt opgesteld voor de ontwikkeling van circa 438 woningen als eerste fase van ontwikkeling van dit gebied. Ze sluiten dus niet uit dat het er meer kunnen worden. Hoe dat te rijmen is met de eerdere bezwaren, is onduidelijk. Het plan moet nog worden uitgewerkt.

Anders aanvliegen

Duidelijk is al wel dat het zogenoemde Luchthavenindelingsbesluit Schiphol wordt gewijzigd. In dat besluit staat dat er maximaal 25 woningen per (klein) bouwplan mogen worden ontwikkeld in het gebied in Amstelveen. Maar nu staan de ministers dus toe dat een reeks van die kleine bouwplannen worden samengevoegd, zodat er 438 woningen kunnen komen.

Wat de gemeente Amstelveen betreft blijft het daar niet bij. "Als die woningen er zijn, gaan we de effecten van de geluidshinder onderzoeken", aldus een woordvoerster. "En dan zouden we wellicht de rest van de woningen uit het oorspronkelijke plan óók kunnen bouwen."

Maar zo ver is het nog niet. Allereerst moet het Luchthavenindelingsbesluit worden aangepast. Bovendien moet in de loop van het jaar duidelijk worden of de eigenaren van de grond - een aantal projectontwikkelaars - nog steeds willen bouwen. Hun oorspronkelijke plannen voor 4000 woningen zijn immers in de prullenbak beland. "We moeten nu in overleg met eigenaren bekijken wat er mogelijk en haalbaar is en waar we kunnen starten met studentenwoningen", aldus de wethouder. "Tegelijkertijd willen we het enthousiasme en de betrokkenheid van alle eigenaren behouden."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl