Het terrein in Amstelveen waar de woningen gepland waren
In samenwerking met
NH
NOS Nieuws

Protest haalt niets uit, geen toestemming studentenwoningen Amstelveen

De 2500 studentenwoningen die de gemeente Amstelveen wil bouwen, komen er niet. De afgelopen maanden hebben studentenbonden. de gemeente Amstelveen én een meerderheid van de Tweede Kamer meermalen betoogd hoe groot de noodzaak van de nieuwbouw is. Maar minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat geeft geen toestemming, meldt NH Nieuws.

Harbers wees er gisteren in een Kamerdebat opnieuw op dat voor de bouw in de buurt van Schiphol strenge veiligheids- en gezondheidsregels gelden. Zo moet onder een aanvliegroute rekening worden gehouden met een grotere kans op een vliegtuigongeluk en is er te veel herrie om er te kunnen bouwen.

Vorig voorjaar bleek al dat de minister geen toestemming wilde geven. Op 18 mei stelde de Raad van State dat "wanwege de relatief hoge (potentiële) geluidbelasting in dit gebied, nieuwe woningen en andere gebouwen met een geluidgevoelige functie in principe niet zijn toegestaan".

De gemeente Amstelveen reageerde teleurgesteld en zei dat in de plannen rekening was gehouden met de herrie en de gevolgen van een eventueel vliegtuigongeval.

Uilenstede honderd meter verderop

De plannen voor de 2500 studentenwoningen werden gesteund door de provincie Noord-Holland, de Metropoolregio Amsterdam, de Vrije Universiteit en studentenhuisvester DUWO. Studentenbonden hielden vorig jaar ook een protestmars tegen een mogelijk verbod op nieuwbouw. "Dat verbod is absurd, want hier op Uilenstede wonen al 3.500 studenten en dat is honderd meter verderop", zei een protesterende student toen.

Volgens de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting was er afgelopen najaar in de regio-Amsterdam een tekort van ongeveer 6.000 studentenkamers. De verwachting is dat dat zal oplopen naar zo'n 16.000 kamers in het studiejaar 2029-2030

Minder last van herrie

In een Tweede Kamerdebat over Schiphol drong het CDA er gisteren opnieuw op aan een uitzondering te maken voor de bouw van de nieuwe studentencampus. De regeringspartij wees erop dat een meerderheid van de Kamer in september een motie vóór nieuwbouw steunde. De partij betoogde ook dat studenten over het algemeen minder last hebben van vliegtuigherrie.

Maar Harbers stelde dat de regels niet kunnen worden aangepast, ook niet als "geluid voor de één minder een issue hoeft te zijn dan voor een ander".

Overleg over alternatief

De bouw van de studentencampus is nog niet helemaal van de baan. Harbers is nog in overleg met zijn collega van Volkshuisvesting en gemeenten rond Schiphol over wat er wel mogelijk is in Amstelveen óf elders. Daar wordt op zijn vroegst na de zomer meer over bekend.

In september twitterde de Amstelveense wethouder Floor Gordon nog vrolijk dat een meerderheid van de Tweede Kamer vond dat de 2500 woningen er mochten komen:

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl