Activisten protesteerden in januari tegen het plan om de asielzoekers naar Rwanda te sturen
NOS Nieuws

Verenigd Koninkrijk mag geen asielzoekers naar Rwanda sturen

Het Verenigd Koninkrijk mag geen asielzoekers naar Rwanda sturen om daar hun asielprocedure af te wachten. In hoger beroep hebben Britse rechters geoordeeld dat het in strijd is met de wet. Ze vinden dat Rwanda niet kan worden gezien als een veilig land voor de asielzoekers.

Het Verenigd Koninkrijk was al lange tijd van plan om asielzoekers naar Afrika te sturen en ook Rwanda zelf stond positief tegenover het plan. De Britse minister van Binnenlandse Zaken Braverman en de Rwandese regering benadrukten dat Rwanda juist wel een veilig en gastvrij land is.

De meerderheid van de rechters vindt dat het asielbeleid in Rwanda tekortkomingen kent. Er zou een aanzienlijk risico zijn dat mensen die in Rwanda hun asielprocedure afwachten, worden teruggestuurd naar hun thuisland. "En daar te maken krijgen met vervolging en andere onmenselijke praktijken", aldus rechter Ian Burnett.

Deal voor 140 miljoen

In april 2022 sloot het Verenigd Koninkrijk een deal met Rwanda om asielzoekers naar het land te brengen in afwachting van hun asielaanvraag. In ruil daarvoor zou Rwanda ruim 140 miljoen euro krijgen.

Toch zijn er nog geen asielzoekers naar Rwanda gebracht, omdat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het tegenhield. Dat oordeelde dat er een "reëel risico" was op onherstelbaar leed.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl