NOS Nieuws

Geld voor reddingsplan grutto blijft op de plank, aantal grutto's blijft dalen

Het Rijk en provincies worden het al 2,5 jaar niet eens over de financiering van een reddingsplan voor de grutto, meldt Trouw. Daardoor blijft 68 miljoen euro uit een pot voor Europees landbouwbeleid ongebruikt op de plank liggen. En ondertussen blijft het aantal grutto's dalen.

Sinds de jaren 70 is het aantal grutto's in Nederland sterk afgenomen. In 1970 waren er nog 120.000 broedparen, nu zijn dat er nog 25.000. Onder anderen oud-minister Pieter Winsemius zette daarom vier jaar geleden het 'Aanvalsplan Grutto' op.

Daarmee kunnen boeren een vergoeding krijgen voor het compenseren van productieverlies door zwaar agrarisch natuurbeheer. Zo moeten boeren om de weidevogel te beschermen kruiden tussen het gras op hun land zaaien, minder en anders bemesten en mogen ze pas maaien als de jonge vogels kunnen wegvliegen.

Maar een patstelling tussen het Rijk en de provincies blokkeert dit reddingsplan al 2,5 jaar, zegt Winsemius in de krant. Er kan niets met het geld worden gedaan, omdat het Rijk en de provincies het niet eens zijn over wie de kosten op langere termijn moet betalen. "Het is belachelijk. We hopen nu dat ze het de komende zomer eindelijk eens worden", aldus Winsemius.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl