Een grutto in de Hempolder bij Akersloot
NOS Nieuws

Miljoenen aan subsidie en de helft minder grutto's': 'Weidevogelbeleid werkt niet'

Het beleid om weidevogels zoals de grutto te behouden, werkt niet. De afgelopen 20 jaar steeg de subsidie voor vogelbescherming door boeren van 4 naar 33 miljoen. Maar het aantal broedparen grutto's daalde in dezelfde tijd van 60.000 naar 30.000. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het rapport Waar is de grutto?

Boeren kunnen kiezen uit verschillende subsidiemaatregelen om weidevogels te beschermen. Uit het rapport blijkt dat zij vooral kiezen voor nestbescherming. Ze markeren nesten op hun land zodat ze er niet met de tractor overheen rijden. Voor de grutto blijkt deze maatregel niet voldoende te helpen.

Nattere weilanden

Waar de grutto wel iets aan heeft, is de weilanden natter maken door verhoging van het waterpeil en aanleg van greppels waarin het water blijft staan. Weidevogels kunnen dan meer voedsel vinden om hun kuikens groot te brengen. Maar daar kiezen boeren maar heel weinig voor. Van het totale gebied dat geschikt kan zijn voor weidevogels, wordt nu maar 15 procent gebruikt.

De Vogelbescherming zegt niet verrast te zijn door de uitkomsten van het rapport. Voor de natuurorganisatie is de grutto al jarenlang een zorgenkindje. In het Aanvalsplan Grutto maakt de Vogelbescherming zich hard voor meer gebieden waar weidevogelbeheer het belangrijkste doel is. Hoewel de minister en de Tweede Kamer achter dit plan staan, ontbreekt volgens de Vogelbescherming structurele financiering.

Nederland is een belangrijk land voor de grutto: de helft van alle grutto's in de wereld broedt hier. Andersom is de grutto belangrijk voor Nederland, hij is door het publiek verkozen tot nationale vogel.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl