Grutto
In samenwerking met
Omroep Flevoland
NOS Nieuws

Weidevogels blijven weg uit Flevoland ondanks maatregelen en subsidies

Het lukt de provincie Flevoland maar niet om meer akker- en weidevogels aan te trekken, blijkt uit onderzoek van het Kenniscentrum Akkervogels. Bij de meeste soorten zet de daling die eerder was ingezet juist door.

Alleen in het rivierduingebied bij Swifterbant worden voorzichtig positieve resultaten geboekt met de scholekster, de kievit en de graspieper, maar volgens de onderzoekers gaat het om een subtiele vooruitgang. Waarom het verder niet wil lukken, is niet duidelijk.

Voor het aantrekken van de vogels wordt sinds 2016 jaarlijks 700.000 euro uitgetrokken, schrijft Omroep Flevoland. Het geld is voor het grootste deel afkomstig uit Brussel, maar ook de provincie betaalt mee.

Agrarisch Collectief

Het kenniscentrum deed onderzoek op verzoek van de provincie Flevoland. Die is samen met het Flevolands Agrarisch Collectief verantwoordelijk voor het agrarisch natuurbeheer.

In Flevoland is dit natuurbeheer gericht op de kiekendief, de veldleeuwerik, de graspieper en de gele kwikstaart. Verder worden er maatregelen getroffen om meer weidevogels zoals grutto's, kieviten en scholeksters naar de provincie te lokken.

Dat gebeurt in zes gebieden, verdeeld over Flevoland. Boeren in die gebieden leggen onder meer kruidenstroken aan. Verder markeren ze nesten of maaien ze pas later in het seizoen.

Nog meer geld

Volgend jaar wordt het budget voor agrarisch natuurbeheer verhoogd naar 1,4 miljoen euro per jaar. De provincie, het Flevolands Agrarisch Collectief en het Kenniscentrum Akkervogels zijn blij met het extra geld, maar ze vinden het wel belangrijk om het bestaande beleid tegen het licht te houden. Ze willen onderzoeken of er andere, meer effectieve methodes zijn om de vogels naar Flevoland te lokken.

Advertentie via Ster.nl