Een huisarts houdt een online spreekuur
NOS Nieuws

Huisartsen stemmen alsnog in met zorgakkoord

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft alsnog besloten het zorgakkoord te ondertekenen. Tijdens een algemene ledenvergadering van de beroepsvereniging is met het zogeheten Integraal Zorgakkoord ingestemd. De huisartsen waren de laatste partij die nog overstag moest gaan.

Het zorgakkoord omvat allerlei afspraken over de zorg voor de komende jaren. De bedoeling was dat alle partijen het akkoord vorig jaar voor Prinsjesdag hadden ondertekend. Elf andere organisaties stemden in september in, maar de huisartsen weigerden omdat zij meer garanties wilden.

Zo wilden zij onder meer van de zorgverzekeraars extra tijd voor hun patiënten. Ook de verhoging van de tarieven voor zorg buiten kantoortijden was een heikel punt.

Aan die twee punten is inmiddels tegemoet gekomen, schrijft de beroepsvereniging in een verklaring. "Met dit overtuigende ja kunnen we nu als huisartsen samen verder", zegt LHV-vicevoorzitter Aard Verdaasdonk.

'Betaalbaar en toegankelijk'

Minister Kuipers (Volksgezondheid) verwelkomt het akkoord: "Door met alle partijen samen te werken, kunnen we komen tot oplossingen die nodig zijn om de zorg nu en in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden.''

Door de vergrijzing neemt de druk op de zorg toe. Om de sector de komende jaren niet te laten vastlopen, is het akkoord gesloten. Dat geeft vooral voorzetten, veel punten moeten de komende tijd concreet worden uitgewerkt.

Om te onderzoeken hoe "de juiste zorg op de juiste plek" komt, is de komende jaren 2,8 miljard euro beschikbaar. Dat moet ertoe leiden dat er tijd, geld en mankracht worden vrijgespeeld om het niveau van de zorg op peil te houden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl