Een medewerker van de kinder-ic in het LUMC
NOS NieuwsAangepast

Integraal Zorgakkoord getekend, maar niet door de huisartsen

Vanavond hebben alle betrokken partijen in de zorg, uitgezonderd de huisartsen, het Integraal Zorgakkoord getekend. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is met het akkoord een belangrijke stap gezet om de zorg in de toekomst betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te houden.

In het zorgakkoord staat onder meer dat de partijen in de zorg nauwer met elkaar moeten samenwerken. Daarnaast moet de eerstelijns zorg sterker worden en moet er meer worden ingezet op preventie.

Verder moet de zorg een aantrekkelijke werkplek zijn en in de toekomst blijven. Het is de eerste keer dat zo veel partijen gezamenlijk afspraken met elkaar maken over hoe de zorg er de komende jaren uit moet zien.

"De afgelopen maanden is er door alle partijen heel hard gewerkt om te komen tot een akkoord. Iedereen deelt de urgentie en het is echt heel bijzonder dat we op deze manier gekomen zijn tot een gezamenlijk plan", zegt minister Kuipers van Volksgezondheid.

Hij zei te begrijpen dat er bij sommige partijen nog zorgen bestaan over de uitvoering van het akkoord. "De tijd van samen praten is nu voorbij, het is nu tijd om het samen waar te maken", aldus Kuipers.

Huisartsen ontevreden

De Landelijke Huisartsen Vereniging wees het zorgakkoord af na een peiling onder 3000 aangesloten huisartsen. Op belangrijke onderdelen gaven zij het zorgakkoord een onvoldoende.

Zo vinden de huisartsen de toezegging dat ze meer tijd krijgen voor hun patiënten weinig concreet en slecht onderbouwd. Ook vinden de huisartsen dat ze in het akkoord niet genoeg middelen krijgen om hun taken uit te voeren. Daarmee bedoelen ze onder meer dat er meer geld nodig is voor personeel.

Onder de ondertekenaars van het akkoord zijn de organisatie voor wijk- en verpleegzorg, de zorgverzekeraars, GGZ, Patiëntenfederatie Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging van Ziekenhuizen. Belangenorganisatie voor cliënten in de ggz MIND, die ook bij de onderhandelingen was betrokken, heeft het akkoord overigens ook niet getekend.

Hoe de afspraken uitpakken wordt volgens Kuipers nauwlettend in de gaten gehouden. Elke drie maanden wordt er geëvalueerd door de betrokken partijen.

Stijgende spanning

In politiek Den Haag en de zorgsector steeg de afgelopen weken de spanning vanwege de kritiek van de huisartsen. Ze zijn een spin in het web binnen het Nederlandse zorgstelsel, en worden als onmisbaar gezien voor een succesvolle invoering van het zorgakkoord. Zo kunnen behandelingen door huisartsen voorkomen dat aandoeningen complexer worden waardoor patiënten uiteindelijk naar het ziekenhuis moeten, heeft onderzoek aangetoond.

De druk op de huisartsenzorg is de afgelopen jaren steeds groter geworden. De zorg van de ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg is vastgelopen. Taken uit die zorgtakken komen daardoor steeds vaker terecht bij huisartsen.

Het zorgakkoord moet deze problemen oplossen, maar volgens de huisartsen is de uitwerking dus niet concreet genoeg. Daarom wilden ze graag verder onderhandelen voordat ze het akkoord tekenen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl