In juni demonstreerden huisartsen op het Malieveld
NOS NieuwsAangepast

Huisartsen en ouderenzorg wijzen zorgakkoord af, verpleegkundigen stemmen wel in

ActiZ, de branchevereniging van de ouderenzorg, tekent het Integraal Zorg Akkoord (IZA) niet. Op de algemene ledenvergadering bleek onder meer dat de leden meer garanties van zorgverzekeraars willen. Ook de huisartsen die samen de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) vormen, wijzen het akkoord op dit moment van de hand.

De ouderenzorg is wel blij met de afspraken over meer ruimte voor de wijkverpleging om mensen thuis te kunnen verzorgen, staat in een persbericht. "Maar de grootste sector in de zorg kan het Integraal Zorgakkoord pas steunen als de uitvoerbaarheid van de afspraken ook in 2023 is gegarandeerd."

ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken: "De zorgvraag stijgt, de vergrijzing neemt toe, er is sprake van grote krapte op de arbeidsmarkt. Kortom er wordt veel gevraagd van zorgprofessionals." Daarom wordt er ook gevraagd om 'reële tarieven' om te kunnen investeren in arbeidsvoorwaarden, opleiding en scholing en het verlichten van de werkdruk.

Huisartsen

Ook de landelijke ledenraad van de LHV heeft vanavond besloten om het zorgakkoord niet te ondertekenen. De huisartsen menen dat de afspraken in het akkoord kunnen helpen om de problemen in de huisartsenzorg aan te pakken, maar "er is helaas onvoldoende vertrouwen op basis van alleen deze IZA-tekst dat die afspraken ook door de zorgverzekeraars en NZa zullen worden nageleefd", schrijven de huisartsen in een persbericht.

De huisartsen willen meer duidelijkheid van zorgverzekeraars. Zo willen ze zeker weten dat er in 2023 en 2024 geld komt om langere afspraken met patiënten te bekostigen. Als er toezeggingen komen over de afspraken in het akkoord, zijn de huisartsen naar eigen zeggen alsnog bereid om in te stemmen.

Grotere invloed

Vanavond werd ook duidelijk dat het IZA wel op steun kan rekenen van een deel van de verpleegkundigen. Beroepsvereniging V&VN, de organisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, ziet nog wel "belangrijke aandachtspunten voor een succesvol zorgakkoord". Daar moet volgens V&VN nog wel aan voldaan worden.

"Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten die in de directe patiëntenzorg werken, moeten merken dat er in hen geïnvesteerd wordt: in stages en in opleidingen", zegt voorzitter Bianca Buurman. "En dat zij een grotere invloed krijgen op het beleid van hun afdeling of organisatie."

Maar een andere beroepsorganisatie van verpleegkundigen, NU'91, verwerpt het akkoord en wil dat erin wordt vastgelegd dat de de lonen van verpleegkundigen zullen stijgen. NU'91 noemt het onaanvaardbaar dat zijzelf en de vakbonden niet zijn betrokken bij de totstandkoming van het conceptakkoord.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl