Commissaris van de koning in Zuid-Holland Jaap Smit
NOS Nieuws

Zuid-Holland twijfelt of het aan kabinetsopdracht voor extra azc's kan voldoen

De Zuid-Hollandse commissaris van de koning Jaap Smit twijfelt of het zijn provincie gaat lukken om binnen een jaar de 16.754 extra opvangplekken voor asielzoekers te realiseren, zoals het kabinet verlangt.

"Het meest dichtbevolkte gebied krijgt een enorme opgave", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. "En het is echt de vraag of dit gaat lukken."

Eind november maakten staatssecretaris Van der Burg (Asiel) en minister De Jonge (Volkshuisvesting) bekend dat in de aanloop naar een nieuwe spreidingswet, provincies meer langdurige opvangplekken moeten hebben voor asielzoekers. Dat gaat dus niet om tijdelijke locaties zoals sporthallen in gemeenten waarin een half jaar lang asielzoekers worden opgevangen, maar om asielzoekerscentra voor meerdere jaren.

Afgemeten aan het aantal inwoners

Het aantal asielzoekers dat opgevangen moet worden, werd onder meer afgemeten aan het aantal inwoners. Dat heeft als gevolg dat de dichtstbevolkte provincies Zuid-Holland en Noord-Holland vele extra opvangplekken moeten realiseren, terwijl een provincie als Groningen vrijwel geen nieuwe langdurige plekken erbij hoeft te krijgen.

Smit noemt die verdeelsleutel "een wat simpele rekensom". De CDA'er zegt zich er goed van bewust te zijn dat in de dunbevolktere provincies al vaker veel asielzoekers zijn opgevangen. Zo had Zuid-Holland in november vorig jaar op de provincie Utrecht na het minste aantal langdurige opvangplekken (1839), terwijl er bijvoorbeeld in Gelderland 4438 opvangplekken waren. Smit benadrukt dat hij niet tegen extra opvangplekken in zijn provincie is, maar dat een vertienvoudiging van het aantal langdurige opvangplekken binnen een jaar zeer lastig is.

Ook Noord-Holland kritisch

Ook zijn collega Arthur van Dijk van Noord-Holland is kritisch over de verdeelsleutel, zegt de VVD'er in Trouw. In zijn provincie moeten bijna 9000 extra vaste opvangplekken komen. "Je zou ook kunnen zeggen dat in minder bevolkte gebieden juist meer ruimte is voor asielzoekerscentra."

Maar beide bestuurders benadrukken ondanks hun kritiek niet verder te willen discussiëren over de cijfers. Smit: "Ik heb tegen mijn eigen mensen gezegd: laten we ons niet blindstaren op dat getal en laten we aan het werk gaan. We moeten als Zuid-Holland meer structurele plekken creëren, dus laten we kijken hoe hoog we kunnen springen."

Met de nieuwe spreidingswet moeten nu ook gemeenten die dat eerst niet of beperkt deden (meer) vluchtelingen opvangen. "Ik vind het op zich een goede zaak dat elke gemeente een opgave krijgt", zegt Smit. "Het is een ingewikkeld vraagstuk en ik vind het goed dat we het niet meer kunnen afwentelen op een enkele gemeente die bereidwillig is." Hij zegt daarvoor in gesprek te zijn met onder meer het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en gemeentebesturen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl