NOS NieuwsAangepast

Kabinet laat nareisbeperking statushouders voorlopig los

De maatregel dat statushouders hun gezinsleden pas mogen laten overkomen als ze in Nederland een woning hebben, komt voorlopig te vervallen. Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Dat schrijft staatssecretaris Van der Burg aan de Tweede Kamer. De coalitie wilde zo de instroom van asielzoekers tijdelijk beperken, omdat de asielopvang al langere tijd onder grote druk staat.

Dat werd deze zomer pijnlijk duidelijk toen honderden mensen dagenlang buiten moesten slapen bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Artsen zonder Grenzen moest daar medische hulp verlenen aan degenen die dat dringend nodig hadden.

De coalitie bedacht een pakket met maatregelen en oplossingen, waaronder dus het opschorten van de gezinshereniging van asielzoekers. Die mochten een familielid zonder woning zeker zes maanden niet nareizen.

'Nuttig effect ontbreekt'

Maar verschillende rechters hebben geoordeeld dat de maatregel eigenlijk niet kan, omdat die in strijd is met internationale verdragen. Daarom laat het kabinet de maatregel tijdelijk los, schrijft Van der Burg. De staatssecretaris schrijft dat het "in de lijn der verwachting ligt dat andere rechtbanken" hetzelfde zullen besluiten waardoor "het nuttig effect van de maatregel voorlopig ontbreekt".

Het kabinet wacht nog op de uitspraak van de behandeling van een hoger beroep in deze zaak, en neemt daarna een definitief besluit. De behandeling is morgen, wanneer de uitspraak is is nog niet bekend.

De verandering geldt niet met terugwerkende kracht en dus alleen voor verzoeken die vanaf nu worden ingediend. Voor verzoeken om gezinshereniging die de afgelopen maanden werden ingediend en waar al een besluit over is, geldt de nareisbeperking wel.

VluchtelingenWerk Nederland zegt dat het besluit "een stap in de goede richting" is. Wel vindt de organisatie dat statushouders en hun gezinsleden die nog onder de maatregel vallen nog steeds gedupeerd worden. "Dat is buitengewoon wrang en onrechtvaardig." De organisatie hoopt dat de staatssecretaris de hele maatregel alsnog schrapt.

Oordeel van rechter

De afgelopen maanden hebben meerdere rechters dus een streep gehaald door de maatregel, in verschillende individuele zaken. Zo oordeelde de voorzieningenrechter in Haarlem in december dat er geen wettelijke basis voor is, omdat het beleid in strijd is met de Nederlandse Vreemdelingenwet en met twee bepalingen in de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn.

Die zaak was aangespannen door de Syrische Fakhria Al Mullaabid (47). Zij heeft zes kinderen en had de rechter om een zogenoemde voorlopige voorziening gevraagd, omdat haar gezin nog tot eind april moet wachten voordat ze naar Nederland mogen komen.

De rechter oordeelde dat het belang van het herenigen van moeder en minderjarige kinderen zwaarder weegt dan het belang van de staatssecretaris om de opvangcrisis het hoofd te bieden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl