Premier Rutte bij aankomst op het Catshuis
NOS NieuwsAangepast

Kabinet overlegt op Catshuis over migratie, geen knopen doorgehakt

Het kabinet was vanavond bijeen op het Catshuis om een politiek precaire kwestie te bespreken: migratie. Van alle vier de regeringspartijen schoven minstens twee bewindspersonen aan, onder wie minister-president Rutte en de vicepremiers Kaag, Hoekstra, en Schouten.

Voor het kerstreces spraken betrokken bewindspersonen ook al over migratie, maar het was vanavond voor het eerst dat de premier en alle vicepremiers erbij waren. De opzet van de bijeenkomst was dat bewindslieden van de vier partijen konden vertellen hoe ze tegen het thema migratie aankijken, er zijn geen knopen doorgehakt. Een betrokken bewindspersoon zei van tevoren al "geen enkel resultaat" te verwachten.

Meningsverschillen

Migratie is een heet hangijzer binnen de coalitie en de partijen verschillen er nogal over van mening. VVD en CDA willen graag praten over het beperken van de asielinstroom - VVD-leider Rutte heeft zijn fractie verzekerd ernaar te gaan kijken - maar inperking ligt gevoelig bij D66 en ChristenUnie.

Die laatste twee partijen zijn het dan weer oneens met elkaar over arbeidsmigratie. ChristenUnie wil die reguleren binnen Europa en wil gaan werken met een richtgetal, terwijl D66 vooral erop wijst dat arbeidsmigranten dringend nodig zijn, omdat er grote tekorten zijn op de arbeidsmarkt.

Ter Apel

Migratie staat hoog op de Haagse agenda sinds de chaotische taferelen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen voorjaar en zomer was het daar overvol en sliepen honderden mensen buiten onder erbarmelijke omstandigheden.

Aan het eind van de zomer sloot de coalitie al een akkoord om de directe crisis te bezweren. Daarin stond onder meer dat gezinshereniging moeilijker wordt (iets wat juridisch lastig ligt) en dat asielzoekers met een verblijfsvergunning sneller moeten doorstromen naar een normale woning. Verder kwam er na veel vijven en zessen deze winter een concept-wetsvoorstel om asielzoekers beter te spreiden over het land.

De verwachting is dat binnenkort de instroom van asielzoekers weer toeneemt. In de winter zijn de cijfers altijd lager, en in het voorjaar nemen ze toe. Een prognose van het kabinet uit november laat zien dat er voor komend jaar meer asielzoekers worden verwacht dan vorig jaar. Ondertussen lopen per 1 april enkele grote opvangcontracten af. Onder meer locaties in Amsterdam, Dronten en Velsen verdwijnen dan, en daarmee duizenden opvangplekken.

Om de situatie beheersbaar te houden zint het kabinet dus op nieuwe maatregelen. De praatsessie vandaag in het Catshuis was daartoe een aanzet, maar concreet is het voorlopig nog niet.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl