NOS NieuwsAangepast

Asielinstroom neemt toe, kabinet overlegt over migratie

Er komen volgend jaar naar verwachting meer asielzoekers naar Nederland dan dit jaar. Het kabinet stelt de prognoses voor de instroom naar boven bij, ook voor het huidige jaar. Dit jaar komen er volgens de verwachtingen tussen de 48.210 en 55.170 asielzoekers naar Nederland, dat is exclusief de Oekraïners die hier dit jaar zijn gekomen, zo melden bronnen aan Nieuwsuur.

Dat is het hoogste aantal sinds de asielcrisis van 2015. De prognose voor dit jaar was aanvankelijk 34.370 en werd tussentijds al eens bijgesteld naar 41.500, maar gaat nu dus weer fors omhoog. Volgend jaar is de instroom onverminderd groot, volgens de prognoses van het ministerie, en stijgt die zelfs nog iets. Het ministerie gaat uit van een instroom van 50.650 asielzoekers.

Omdat de aantallen relatief hoog zijn en asielzoekers die een vergunning krijgen amper kunnen doorstromen naar een woning, betekent dit een nog grotere uitdaging voor de asielopvang, die nu al vastloopt.

'Benen-op-tafel-sessie'

Het kabinet komt vanavond bijeen om te praten over het inperken van migratie. Daarbij wordt niet alleen naar asielzoekers gekeken, het overgrote deel van de migranten komt op een andere basis naar Nederland, bijvoorbeeld arbeidsmigranten. Mede door deze cijfers leeft er in het kabinet steeds breder het besef dat er iets gedaan moet worden aan de instroom van migranten. Daar wordt vanavond in een 'benen op tafel-sessie' over verder gedacht.

Bij de brainstorm zijn de ministers Yesilgöz (Justitie en Veiligheid), Ollongren (Defensie), Schouten (Armoedebeleid), Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening). Ook staatssecretaris Van der Burg (Asiel en Migratie) praat mee. Er wordt niet meteen een oplossing verwacht, maar het is bijzonder dat het heikele onderwerp van een beperking van de migratie-instroom op tafel ligt, want tot nu toe durfde niemand zijn vingers eraan te branden.

Het CBS meldde vorige week dat de Nederlandse bevolking in de eerste negen maanden van dit jaar met 191.000 inwoners is gegroeid. Dat nieuws sloeg in als een bom. Want zo'n grote instroom in een klein land, dat toch al kampt met een asielcrisis en een tekort aan woningen, daar kan niet langer van worden weggekeken, vindt het kabinet nu.

Door alle nieuwe cijfers wordt duidelijk dat er een acuut probleem is. De CBS-cijfers van vorige week gingen met name over vluchtelingen uit Oekraïne, arbeidsmigranten en studenten uit Europese landen en zogenoemde 'kenniswerkers' uit Azië. Asielzoekers - politiek gezien de meest gevoelige groep - waren in die cijfers niet als aparte groep zichtbaar. Nu wordt duidelijk dat ook die aantallen hoger zullen uitpakken.

Dit kabinet heeft aan het begin van de regeerperiode al afgesproken dat het "meer grip" wil krijgen op migratie, maar daar was nog niet veel mee gebeurd. Er zijn twee commissies aan het werk gezet. Zij moeten onderzoeken of er bijvoorbeeld met een 'richtgetal' kan worden gewerkt, zoals ze in Duitsland doen.

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) komt binnenkort met een advies en dat zal "zwaar wegen bij de beleidsontwikkeling", hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie met elkaar afgesproken.

Minister De Jonge, die het probleem eerder als CDA-leider ook benoemde, zei een paar weken geleden wel dat er "echt een grens aan de groei zit' en dat migratie beter gepland zou moeten worden. "Je moet beleid willen maken op de bevolkingsgroei die we aankunnen." Maar andere kabinetsleden gingen het onderwerp tot nu toe liever uit de weg.

Het gesprek van vanavond staat strikt genomen los van de asielwet waar staatssecretaris Van der Burg nu al maanden aan werkt. Maar, zeker gezien de nieuwe cijfers, zal de asielinstroom wel aan de orde komen. Met zijn wet wil staatssecretaris Van der Burg gemeenten kunnen dwingen om hun steentje bij te dragen aan het oplossen van de asielcrisis. Met name binnen Van der Burgs eigen partij, de VVD, is weerstand tegen het dwingende karakter van die 'spreidingswet'.

Het overleg tussen de staatssecretaris en de coalitiepartijen loopt nog altijd. Ook in het herfstreces en tijdens het staatsbezoek aan Griekenland deze week zijn er nog online gesprekken gevoerd. Maar er lijkt tot nu toe weinig schot in de zaak te zitten en het is dan ook vraag of de asielwet op 1 januari kan ingaan, zoals Van der Burg graag wil.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl