Een grenscontrole op de E314 bij de grensovergang tussen Maasmechelen en Nederland om mensensmokkel en illegale migratie tegen te gaan
NOS Nieuws

CDA: asielinstroom terugdringen met betere bewaking Europese buitengrenzen

Nederland kan de instroom van asielzoekers niet meer aan en moet daarom snel afspraken maken met andere Europese landen over betere bewaking van de Europese buitengrenzen. Ook moeten de grenscontroles in ons eigen land omhoog. Dat pleidooi houden CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma, Tweede Kamerlid René Peters en Europarlementariër Jeroen Lenaers in een opiniestuk in de Volkskrant.

Vrijdag komen de migratieministers van de 27 EU-lidstaten in Brussel bijeen. Daar moeten wat het CDA betreft harde afspraken gemaakt worden om de instroom te beperken.

"Met de huidige aantallen zouden we wekelijks drie azc's moeten openen of jaarlijks een stad als Kampen bij moeten bouwen. Dat gaat gewoon niet", schrijven de drie CDA'ers in het opiniestuk, dat ze ook toelichten in een CDA-nieuwsbrief op de site van de partij.

Ze pleiten ervoor snel meer werk te maken van de uitbreiding van Frontex, de Europese grens- en kustwacht. Wat hen betreft gaat die naar "ten minste 10.000 eenheden".

Ook willen ze intensievere controle aan de Nederlandse landsgrenzen om "irreguliere migratiestromen of mensensmokkelaars aan te pakken". En ze willen dat vreemdelingenbewaring vaker in de asielprocedures wordt ingezet.

'Wake-upcall'

Afgelopen weekend beloofde VVD-leider Rutte de leden op het congres van de partij dat de instroom van asielzoekers "substantieel" wordt teruggedrongen. De VVD-fractie dreigde voor het congres tegen een wet te stemmen die gemeenten dwingt de opvang van asielzoekers beter over Nederland te verspreiden. Pas nadat Rutte de fractie had toegezegd dat het kabinet zich gaat inzetten om ook de instroom te beperken, ging de fractie akkoord.

De CDA'ers signaleren in hun stuk vandaag dat de instroom van illegale migranten snel toeneemt. "Via de westelijke Balkanroute zijn dit jaar al drie keer zoveel migratiebewegingen geregistreerd als vorig jaar. Op de Middellandse Zee waagden 60 procent meer migranten de oversteek", schrijven ze. Ze vinden dat de huidige aantallen voor de premier een wake-upcall moeten zijn.

"Alleen als we aan de grens een scherp onderscheid kunnen maken tussen de grote groep illegale migranten en het kleinere aantal vluchtelingen kunnen we juist hen blijven helpen die dat echt nodig hebben", aldus de CDA'ers.

Gevoelige kwestie

De in het najaar gesloten asieldeal tussen regeringspartijen om de instroom te beperken onder meer door de rem op gezinshereniging te zetten, blijft een gevoelige kwestie. Een deel van de achterban van de ChristenUnie vindt dat de partij met de afspraken door een morele ondergrens is gezakt.

En waar de zogenoemde spreidingswet bij de VVD tot veel discussie leidde, namen D66-leden afgelopen weekend unaniem een motie aan voor deze wet. Kaag riep haar partijgenoten in gemeenten op "ruimhartig mee te werken" aan de opvang van asielzoekers.

Over de discussie die nu tussen de regeringspartijen plaatsvindt, zei zij: "We moeten in ons land in staat zijn een breed en realistisch migratiedebat te voeren op basis van kennis en feiten. En daarmee het debat ontgiften."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl