Griffier Simone Roos wordt na haar beëdiging in 2018 gefeliciteerd door Kamervoorzitter Arib
NOS NieuwsAangepast

Ambtelijke top Tweede Kamer stapt op vanwege Arib-onderzoek

De griffier, de hoogste ambtenaar van de Tweede Kamer, en een groot deel van het management stappen op vanwege de gevolgen van het aangekondigde onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Arib. Griffier Simone Roos heeft dat bekendgemaakt in een schriftelijke verklaring.

Roos noemt alle ontstane commotie de belangrijkste reden. "De onrust is naar mijn observatie voor een groot deel politiek ingegeven en gestuurd, waarbij ook een deel van de media en een aantal wetenschappers lijken te zijn betrokken. Hiermee heb ik, als werkgever, grote moeite."

Kamervoorzitter Bergkamp heeft nu nog niet gereageerd op het vertrek van de hoogste topambtenaar. Ze doet dat vanavond om 20.15 uur. Ze is niet van plan ook op te stappen, zo bevestigen bronnen aan de NOS.

"Als werkgever moet ik een sociaal veilige werkomgeving kunnen bieden, ook, of misschien zelfs juist, in een complexe werkomgeving als de Tweede Kamer", schrijft Roos. "Mijn conclusie is dat dit niet (meer) mogelijk is."

Roos zegt verder dat het lijkt of het "zelfs niet meer mogelijk is om mee te doen aan een feitenonderzoek naar aanleiding van meldingen over sociale veiligheid". Zij doelt daarmee op het voorgenomen onderzoek naar Arib vanwege klachten over haar gedrag als leidinggevende. "Ik kan en wil hier niet langer verantwoordelijkheid voor dragen", stelt Roos. "Mijn eigen integriteit is hierbij leidend en ik ben niet bereid hierin mijn morele grenzen op te rekken."

Het merendeel van het managementteam heeft Roos verteld om dezelfde redenen de taken neer te leggen. Dat zijn het hoofd huisvesting, het hoofd personeelszaken, het hoofd communicatie en de concernjurist. Twee andere leden van het team blijven wel hun dagelijkse taken uitvoeren, maar stappen uit het management.

Bekritiseerd

Het door het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, aangekondigde onderzoek wordt van begin af aan bekritiseerd. Ook wordt er al weken over naar de pers gelekt. Het begon met een lek naar NRC over dit onderzoek, waardoor Arib via de media moest vernemen dat er een onderzoek naar haar liep.

Daarna publiceerden verschillende kranten artikelen over het onderzoek en de afwegingen die eraan voorafgingen. Deze informatie kwam vaak van anonieme bronnen. Medewerkers gaven al eerder aan zich door deze omstandigheden onveilig te voelen.

Andere medewerkers namen het, met naam en toenaam, voor Arib op en zetten vraagtekens bij het besluit om tot een onderzoek naar de oud-voorzitter over te gaan.

Aangifte

Kamervoorzitter Bergkamp deed op verzoek van de Kamer aangifte van het lekken. De Rijksrecherche is hier een onderzoek naar gestart.

Naar verwachting komt Bergkamp maandag met een brief namens het presidium met een reactie op alle kritiek op de gang van zaken. Dit is op verzoek van de commissie voor de Werkwijze. In die commissie zijn de fracties uit de Tweede Kamer vertegenwoordigd.

Woensdag komen de betrokken Kamerleden bijeen om over de brief van het presidium te praten en een knoop door te hakken over hoe het verder moet. Het is nog niet duidelijk of het vertrek van de ambtelijke top deze afspraken gaat wijzigen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl