Kamervoorzitter Bergkamp
NOS Nieuws

Onderzoek oud-Kamervoorzitter Arib opgeschort na kritiek over aanpak

Het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) wordt opgeschort na kritiek op de aanpak van dat onderzoek van verschillende Kamerfracties en drie hoogleraren. Dat is de uitkomst van een bewogen vergadering van de zogenoemde commissie voor de Werkwijze van de Kamer.

Het onderzoek, onlangs aangekondigd door Aribs opvolger Bergkamp, werd ingesteld vanwege klachten over de onveilige werksituatie die Arib zou hebben gecreëerd onder haar werknemers. Maar onder anderen SP-Kamerlid Leijten, JA21-Kamerlid Pouw-Verweij en Kamerlid Omtzigt zetten veel vraagtekens bij de onderzoeksopzet zoals deze door Bergkamp is gepresenteerd.

"Deze vergadering had moeten plaatsvinden voordat het onderzoek begon", zei Omtzigt. Leijten: "Op het moment dat er werd gelekt naar de krant werd het een zaak van ons allemaal."

Zij refereerden aan de kritiek die drie hoogleraren vandaag naar de Kamer stuurden. Die vinden het bedenkelijk dat de ambtelijke top van de Kamer opdrachtgever is, en tegelijk ook als belanghebbende inhoudelijk bij de klachten tegen Arib is betrokken.

Verder vinden de hoogleraren het onjuist dat het onderzoek zich uitsluitend lijkt te richten op Arib. Ze wezen op de rol van de verschillende griffiers, de leden van het presidium en Bergkamp zelf. Die zouden de afgelopen jaren ook mogelijk betrokken zijn geweest bij het terzijde leggen van klachten van medewerkers.

Politieke afrekening

PVV-Kamerlid Markuszower vroeg om onmiddellijke stopzetting van het onderzoek, dat hij een politieke jacht en politieke afrekening noemde. "Morgen kan het elk ander Kamerlid overkomen. Trek die opdracht meteen in." Ook de Partij voor de Dieren wil dat het onderzoek wordt stopgezet. Maar zo ver wilden de andere kritische fracties nog niet gaan.

Uiteindelijk werd er gestemd over het voorstel van Omtzigt om het onderzoek tijdelijk stop te zetten en Bergkamp de kritiek te laten bespreken met het presidium, oftewel het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. Daarin zitten Kamerleden van de grote fracties onder voorzitterschap van Bergkamp.

Zij beloofde binnen een paar dagen met een reactie te komen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl