Eén van de gangen die de bever groef bij Wamel
In samenwerking met
Omroep Gelderland
NOS Nieuws

Eerste bevers afgeschoten in Gelderland

In Gelderland zijn deze week de eerste bevers afgeschoten, dertig jaar nadat de soort opnieuw werd uitgezet in de Gelderse natuur. Volgens het waterschap Rivierenland ontstond er bij Wamel een "onaanvaardbaar risico" omdat de dieren gaten in de dijk groeven.

In september ontdekten medewerkers van het waterschap bij Wamel meerdere gangen in een dijk langs de Waal. De gangen hadden een lengte van twintig meter en de holen hadden soms anderhalve meter doorsnee.

De gangen vormden volgens het waterschap een risico omdat ze bij hoogwater kunnen leiden tot een dijkbreuk. "De winter komt eraan, doorgaans het seizoen met hoogwater op de grote rivieren", meldt het waterschap. "Andere maatregelen boden op korte termijn geen uitkomst.

Zo was vangen en verhuizen bijvoorbeeld geen oplossing, zegt Jelmer Krom van het waterschap tegen Omroep Gelderland. "Waar moeten die dieren dan heen? Overal in de uiterwaarden zitten bevers, elk met hun territorium. Echt overal zitten al bevers, je kunt ze dus moeilijk kwijt."

Zwaarste maatregel

De bever geniet een beschermde status en kan niet zomaar worden afgeschoten. Om schade en risico's door bevers te beperken, heeft het waterschap Rivierenland een zogenoemd beverprotocol.

Eerst neemt het waterschap maatregelen, zoals het verwijderen van vegetatie, zodat het gebied onaantrekkelijk wordt voor de bevers. Wanneer in uitgegraven dammen gangen worden gedicht, plaatst het waterschap ook gaas of steen om nieuwe holen tegen te gaan.

Het doodschieten is een laatste en zwaarste maatregel, als al het andere niet werkt. Het afschieten gebeurt door professionals, verzekert Krom. Er zijn wel rasters aangebracht om nieuwe bevers te weren. Ook staat in 2027 de versterking van de dijk gepland. Damwanden moeten dan einde maken aan het graafwerk van de dieren.

De provincie Gelderland is de tweede provincie waar bevers worden afgeschoten. In de afgelopen jaren zijn in Limburg al tientallen bevers gedood, omdat ze kades beschadigden of wateroverlast veroorzaakten met dammen in beekdalen.

Advertentie via Ster.nl