Bever in het water
NOS Nieuws

Overlast door bevers neemt verder toe, bestrijding lastig door beschermde status

De Unie van Waterschappen maakt zich zorgen over de schade die bevers in Nederland veroorzaken aan waterkeringen. De populatie is de laatste jaren snel gegroeid, mede dankzij de beschermde status die de bever heeft.

De schade die de bevers aanrichten aan waterkeringen was in 2021 meer dan 2 miljoen euro en dit jaar is dat naar verwachting nog meer, meldt de Unie vandaag op basis van nieuwe cijfers. In 2020 was de schade nog 873.000 euro.

De overlast dreigt volgens de Unie in sommige waterschappen uit de hand te lopen. De bestrijding ervan is op dit moment ingewikkeld, omdat afschot van de bever wordt bemoeilijkt door de beschermde status. De waterschappen vragen zich af of deze status wel houdbaar is. Preventieve maatregelen zijn volgens de waterschappen duur en niet afdoende.

De laatste jaren was er overlast in Gelderland, Limburg en Drenthe. In Drenthe ontregelde een bever in 2021 het treinverkeer tussen Assen en Groningen, doordat het dier een gang onder het spoor had gegraven.

In Limburg is de overlast het grootst, blijkt uit de cijfers van de waterschappen. Daar werd in 2021 op 750 locaties schade aangericht door bevers. Ter vergelijking: in Rivierenland (Gelderland) was dit op 27 plekken. In Limburg werden vorig jaar tachtig bevers afgeschoten in verband met schade die ze veroorzaakten. Daar maakte het waterschap in 2020 480.000 euro vrij onder de post beverkosten.

Ook Staatsbosbeheer trok 1 miljoen euro uit voor beverwerend gaas in de kades rondom Griendtsveen in de Peel. Volgens het waterschap hebben de dieren daarnaast eerder al voor tonnen schade aangericht aan een weg en fietspad in de gemeente Horst aan de Maas.

In de Hunze werd in 2021 een honderden meters lange barrière van gaas geplaatst die moet voorkomen dat bevers diepe gaten in de dijk graven. Het graven van de dieren, die in één nacht een hol van 8 meter diep kunnen maken, veroorzaakt instabiele dijken en waterkeringen.

Ook hier zijn de kosten fors: 120.000 euro voor een relatief klein stuk dijk. Het is onduidelijk of de barrière werkt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl