NOS archief

De groeiende beverpopulatie in Limburg leidt tot toenemende schade in de provincie. Daardoor zijn er dit jaar ook meer bevers afgeschoten, meldt het waterschap Limburg. Het waren er tachtig. Vorig jaar werden nog dertig dieren afgeschoten, zegt Har Frenken, bestuurder bij het waterschap tegen 1Limburg.

De beverpopulatie in Limburg wordt geschat op 1500 exemplaren. Het aantal schademeldingen, zoals bijvoorbeeld graven onder dijken, wegen of fietspaden, neemt toe. Verder leiden beverdammen vaak tot meldingen van wateroverlast. "Geschikte leefgebieden, waar de bever niemand tot last is, zijn in Limburg bijna niet meer voor handen", zegt Frenken. "Bevers vestigen zich dan ook steeds vaker in bebouwde omgeving. En dat leidt tot fors meer problemen."

Het kost het waterschap ook steeds meer geld om de schade te herstellen. Vorig jaar maakte het 480.000 euro vrij onder de post beverkosten. Ook Staatsbosbeheer trok 1 miljoen euro uit voor beverwerend gaas in de kades rondom Griendtsveen. Volgens het waterschap hebben de dieren daarnaast al voor tonnen schade aangericht aan een weg en fietspad in de gemeente Horst aan de Maas.

Volgens waterschap Limburg richten bevers veel schade aan en ontstaan er onveilige situaties. Zo graven ze grote diepe kuilen, waar paarden en koeien in kunnen vallen:

Paard gevallen in gat gemaakt door bevers Waterschap Limburg

Omdat de bever met uitsterven bedreigd was, werden in 2002 nieuwe dieren uitgezet in Limburg. De populatie van de beschermde diersoort groeide daarna explosief, en de bevers veroorzaakten daarmee ook meer problemen. In 2017 besloot de provincie om bevers die voor problemen bleven zorgen af te schieten.

Het waterschap gaat niet meteen over op afschot. Eerst worden niet-dodelijke methoden ingezet zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een buis door de dam en het dichten van oeverholen, zodat de bever zijn territorium verlaat. Soms worden dammen ook verlaagd. Pas als deze methoden niet werken, wordt de bever gedood. "We hebben nog geprobeerd om ze uit te zetten naar Engeland, maar dat kon om veterinaire redenen niet. Afschieten is daarom het laatste redmiddel", stelt Frenken.

Andere oplossingen

Pascale Plusquin van de Limburgse Statenfractie van de Partij voor de Dieren is het oneens met het afschieten. "Dat er op sommige plekke schade is, zal ik niet ontkennen. Maar afschieten is niet de oplossing. Bevers blijven terugkomen op de plekken waar ze graag verblijven." Volgens het Statenlid gaat het waterschap te snel over op afschieten en moet de nadruk liggen op preventieve maatregelen. "Zoals het plaatsen van roosters, beverwerend gaas en buizen op de grond. Dat zorgt ervoor dat de bevers niet terugkomen op plaatsen waar je ze niet wil hebben."

"Bevers zorgen alleen lokaal voor overlast en daar kun je wat aan doen. Bijvoorbeeld door de dijken te versterken met draadgaas", zegt ze. Volgens Plusquin vormt de beverpopulatie dan ook geen ernstige bedreiging, maar zijn ze juist van grote waarde voor de natuur. "Omdat ze zorgen voor biodiversiteit."

STER reclame