Nieuwbouw woningen langs de snelweg A27, met daartussen een geluidswal
NOS Nieuws

Zicht op Polderbaan of snelweg: 'geluidsnormen overschreden bij nieuwbouw'

Veel gemeenten laten woningen bouwen op locaties waar de landelijke geluidsregels worden overschreden, meldt NRC. Volgens de krant gaat het sinds 2018 om duizenden nieuwbouwhuizen. Omdat de druk hoog is en er weinig geschikte bouwgrond is, voelen de gemeenten zich genoodzaakt om uit te wijken naar gebieden waar de geluidsoverlast eigenlijk te hoog is.

Er is een wet die regelt dat woningen worden beschermd tegen een teveel aan bijvoorbeeld autolawaai en treingeluiden. Maar gemeenten hebben ook wettelijke mogelijkheden om van die Wet geluidhinder af te wijken.

Volgens NRC gebruiken ze daarvoor onder meer de zogeheten Interimwet stad- en milieubenadering. In die wet staat dat gemeenten "in het belang van zuinig en doelmatig ruimtegebruik en het bereiken van optimale leefomgevingskwaliteit" in bepaalde gevallen toch meer geluidsoverlast mogen toestaan.

De wet, die in 2006 is ingevoerd, werd aanvankelijk zo'n één of hooguit twee keer per jaar toegepast, schrijft de krant. Maar in 2021 gebeurde dat al zes keer, om de bouw van ruim 5700 woningen mogelijk te maken. Dit jaar besloten gemeenten tot nu toe voor zes nieuwbouwprojecten van de geluidsregels af te wijken.

Extra isolatie en geurfilters

Het resultaat is dat nieuwe woningen steeds vaker terechtkomen op locaties met relatief veel geluidsoverlast. Zo doet de gemeente Amsterdam een beroep op de genoemde interimwet om tussen industrieterreinen en ringweg A10 zo'n 70.000 woningen te bouwen.

In de plannen van de gemeente staat dat er in het gebied relatief veel milieuhinder is en geluid van industrie en wegverkeer. Om dat te beperken zet Amsterdam onder meer in op "innovatieve wetgeving", staat in de plannen. "Dat betekent dat hogere geluidsnormen mogelijk zijn, maar alleen als hier compenserende maatregelen tegenover staan." Als voorbeelden noemt de gemeente extra isolatie en geurfilters.

Niet slapen op zolder

Ook bij de bouw van 600 woningen in de gemeente Haarlemmermeer, in de buurt van Schiphol en naast een N-weg, wordt gebruikgemaakt van de wettelijke mogelijkheden om meer geluidsoverlast toe te staan. Op de website van het project staat dat een deel van de appartementen "een prachtig uitzicht richting de Polderbaan" heeft, maar dat dat niet ten koste gaat van "een fijn woon- en leefklimaat" omdat de woningen geluid zouden afschermen.

Bij een nieuwbouwproject in Delft staat in het koopcontract dat het verboden is om de zolder als slaapruimte te gebruiken, schrijft NRC. De A13 ligt op nog geen honderd meter afstand van de nieuwe woningen en het dak zou niet goed genoeg zijn geïsoleerd om het lawaai van het wegverkeer buiten te houden.

GGD's maken zich zorgen over de ontwikkeling. Volgens Fred Woudenberg, hoofd leefomgeving bij de GGD Amsterdam en voormalig lid van de Gezondheidsraad, worden de grenzen "opgezocht en opgerekt". Volgens hem legt gezondheid het af tegen de hoge druk om te bouwen: in 2030 moeten er zo'n 900.000 nieuwe huizen zijn bijgebouwd om het enorme tekort aan woningen terug te dringen.

"De druk om nieuwe woningen te bouwen is zo groot, dat veel geluidsexperts bij gemeenten enkel zijn ingehuurd om de grenzen op te zoeken", vindt Woudenberg.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt in een reactie tegen NRC dat provincies en de milieu-inspectie tot 2012 toestemming moesten geven als gemeenten wilden afwijken van de landelijke milieuregels. Maar sindsdien is dat niet meer verplicht en heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport "geen toezichtstaak" meer.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl