CO2-meter in een klas
NOS Nieuws

Nog te weinig klaslokalen met CO2-meter, daarom worden ze verplicht

Scholen worden verplicht om in ieder lokaal een werkende CO2-meter te plaatsen. Minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs wil de ventilatie op scholen snel in orde maken, nu de coronabesmettingen weer oplopen. Ongeveer 40 procent van de scholen heeft nog steeds niet in alle lokalen een CO2-meter, blijkt uit een peiling.

De afgelopen maanden zijn honderden scholen via een speciaal hulpteam bezig geweest met het verbeteren van de ventilatie en de luchtkwaliteit. Daarbij zijn duizenden CO2-meters geplaatst die waarschuwen als de luchtkwaliteit in de klas niet goed is.

"Op een aantal scholen is men nog niet zo ver, dus daar moet een schep bovenop", zegt Wiersma. Daarom wordt de CO2-meter in ieder lokaal verplicht. Dat gold al voor nieuw gebouwde en gerenoveerde basisschoolgebouwen, maar nu dus ook voor bestaande scholen.

De verplichting gaat formeel in met ingang van volgend schooljaar, dus 2023-2024. Het kan niet eerder, omdat het tijd kost om het Bouwbesluit aan te passen. Maar Wiersma roept scholen met klem op om niet zo lang te wachten.

Scholen niet meer dicht

Veel scholen hebben de meters wel al in bestelling, maar lang niet allemaal. De minister vindt het noodzakelijk om op alle plekken voorbereid te zijn op oplopende besmettingscijfers. Bij eerdere coronagolven bleken scholen vaak haarden van uitbraken te zijn.

Om die reden besloot het kabinet tijdens de coronaperiode ook verschillende keren tot een schoolsluiting. Daar kwam veel kritiek op vanwege de leerachterstanden die ontstonden en omdat ouders thuis moesten blijven om hun kinderen op te vangen. Het uitgangspunt is nu om de scholen niet meer te sluiten vanwege corona.

Luchtreinigers

Wiersma wil scholen ook stimuleren om luchtreinigers in te zetten om het binnenklimaat te verbeteren. Op scholen in Staphorst wordt daarmee geëxperimenteerd om te kijken of het werkt. De minister wil die proef graag uitbreiden en roept scholen op om zich erbij aan te sluiten.

Het subsidiebudget voor scholen die kampen met acute ventilatieproblemen is fors verhoogd. Scholen kunnen via die regeling maximaal 60 procent van de kosten terugkrijgen van het Rijk.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl