ANP
NOS Nieuws

'Bedreiging' mogelijk reden voor voorzitter Kamer om in te grijpen in debat

Mogelijk komt in het Reglement van Orde van de Tweede Kamer met zoveel woorden te staan dat in Kamerdebatten "het bedreigen van een persoon" ongeoorloofd is. De Kamer praat vandaag over een aanpassing aan het Reglement, oftewel de interne regels van de Kamer.

Onder het kopje "ongeoorloofd gedrag" staat nu bijvoorbeeld wel dat leden geen beledigende uitdrukkingen mogen gebruiken en dat ze geen instemming mogen betuigen met, of aansporen tot, onwettige handelingen. D66-fractievoorzitter Paternotte en ChristenUnie-voorman Segers willen daar nu ook bedreiging aan toevoegen.

Als een Kamerlid zich schuldig maakt aan een van deze gedragingen, kan de voorzitter hem het woord ontnemen en hem die dag uitsluiten van de rest van de vergadering.

De laatste tijd is de discussie over wat er wel en niet gezegd mag worden in de Kamer weer opgelaaid, maar de wijziging waarover nu wordt gepraat is al een half jaar geleden ingediend. Formeel gaat het debat daarover, al ligt het voor de hand dat recente incidenten ook aan de orde komen.

Zo ontnam bij de Algemene Politieke Beschouwingen Kamervoorzitter Bergkamp vorige week FvD-leider Baudet het woord, nadat hij het college in Oxford waar minister Kaag heeft gestudeerd een "opleidingsinstituut voor westerse geheime diensten" had genoemd.

Bergkamp verweet Baudet met een verdachtmaking op de persoon te spelen. Naar aanleiding van de uitspraken van de FvD-voorman verliet het kabinet de zaal. Kaag wees er na afloop van het debat op dat ze vaak wordt bedreigd en ze noemde de uitlatingen van Baudet gevaarlijk.

Onwenselijk beperken

In hun toelichting zeggen de indieners van de aanpassing van vandaag, Paternotte en Segers, dat bedreigingen gericht tegen een persoon de vrijheid van meningsuiting onwenselijk kunnen beperken: "De gevoelens van onveiligheid die door deze vorm van intimidatie ontstaan, beletten sprekers om zich vrij te voelen alles te zeggen wat zij wensen".

Segers en Paternotte benadrukken dat het ze te doen is om de intimidatie die ermee gemoeid kan gaan.

Volgens hen zijn in de Tweede Kamer de afgelopen jaren verschillende gevallen van bedreiging geweest, die onder het nieuwe artikel kunnen vallen. Zij noemen als voorbeelden onder meer de woorden van Forum voor Democratie-Kamerlid Van Houwelingen aan het adres van D66'er Sjoerdsma: ("Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen", in november vorig jaar) en de uitspraak van PVV'er De Graaf tegen Özturk (Denk) ("Ik zal je najagen, dan ben je van mij. En nu klaar, in je hoek", in februari 2019).

Vragen over reikwijdte

Het voorstel van Paternotte en Segers wordt gesteund door een groot deel van de Kamer, waaronder ook de grootste partij, de VVD. Ook de PvdA staat erachter, maar die partij heeft nog wel vragen over de toepassing van het reglement. Het CDA wil weten of de formulering wel duidelijk en objectief genoeg is: "Wanneer is iets een bedreiging? Wanneer is iets ongeoorloofd?", vraagt de partij zich af.

De SGP heeft bedenkingen. Volgens SGP-leider Van der Staaij kan er op grond van de huidige regels al worden ingegrepen bij bedreigingen, al is hij er niet tegen als dat duidelijker wordt opgeschreven. Maar als het echt bedoeld is als een aanscherping, waardoor voortaan geen dingen meer gezegd mogen worden die eerder wel mochten, beschouwt hij dat als een aantasting van het vrije woord.

Forum voor Democratie ziet niets in het voorstel. FvD-Kamerlid Van Meijeren vindt dat er al meer dan genoeg instrumenten zijn om de orde te bewaren. Volgens hem moet het debat vooral gaan over de manier waarop de voorzitter van haar bevoegdheden gebruikmaakt en laat de huidige voorzitter Bergkamp zich "te eenvoudig manipuleren door de coalitie of zelfs door de regering".

Bergkamp schreef begin dit jaar dat ze bij debatten meer wil gaan ingrijpen en dat uitdrukkingen als "knettergek" en "idioot" niet zijn toegestaan. Maar ze vindt ook dat de Kamer in eerste instantie zelf verantwoordelijk is voor de omgangsvormen.

Onderzoek Arib

Gisteravond kwam naar buiten dat het presidium van de Kamer, het dagelijks bestuur met daarin de voorzitter en ondervoorzitters, onderzoek wil laten doen naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door oud-voorzitter Arib. Hoewel dat onderzoek niet gaat over het Reglement van Orde, komt het onderwerp vandaag mogelijk wel ter sprake.

Arib zit nu in de Tweede Kamer voor de PvdA. Zelf spreekt ze van een "politieke dolksteek" in haar rug.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl