Sociale huurwoningen in Zwijndrecht
NOS Nieuws

Woningcorporaties zien huurachterstanden toenemen

Na een jarenlange afname zien woningcorporaties dat het aantal huurders met een huurachterstand toeneemt. Dat blijkt uit een enquête die koepelorganisatie Aedes heeft gehouden onder bijna 150 corporaties. De helft krijgt signalen dat huurders de huur niet meer te kunnen betalen.

In de eerste vijf maanden van dit jaar zien veel corporaties dat niet alleen de huurachterstand toeneemt, maar ook dat de omvang van de achterstand groter wordt. Huurders vragen vaker om betalingsregelingen en geven aan de huur of de energierekening niet te kunnen betalen. Vier op de tien woningcorporaties zien een stijging in het aantal betalingsregelingen.

Naar schatting 112.600 huishoudens hebben in 2021 een verzoek tot een betalingsregeling gedaan. In de eerste vijf maanden van dit jaar is met 49.200 huishoudens een betalingsregeling afgesproken.

Onzekere tijden

Tijdens corona nam het aantal huishoudens met huurschulden af en waren er ook minder huisuitzettingen. Mogelijk hielden huishoudens volgens Aedes geld over omdat veel uitgaven niet gedaan werden, zoals verre vakanties.

Nu er hoge inflatie is en de energiekosten oplopen, breken er voor veel huishoudens onzekere tijden aan. Corporaties proberen grote problemen te voorkomen door in een vroeg stadium persoonlijke gesprekken met huurders aan te gaan en hulp te bieden via budget- en energiecoaches.

Zorgen voor later dit jaar

"Wat uit de enquête blijkt, is dat er zorgen zijn dat de huurachterstanden verder toenemen in de tweede helft van dit jaar", zegt een woordvoerder van Aedes. "Het is een trendbreuk ten opzichte van voorgaande jaren, waar er juist een daling te zien was."

Dat blijkt uit de cijfers. In de 'coronajaren' 2020 en 2021 daalden de huurachterstanden. Het totale bedrag aan huurachterstand was in 2019 nog 244 miljoen euro. In 2020 was dit bedrag 226 miljoen en in 2021 daalde dit verder naar 205 miljoen. De omvang van de huurachterstand tot nu toe dit jaar is nog niet bekend.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl