NOS Nieuws

'Publieksvriendelijke en ludieke' actieweek van huisartsen tegen werkdruk

Huisartsen in Nederland voeren deze week "publieksvriendelijke en ludieke" acties voor het verminderen van de werkdruk. Vrijdag is er een afsluitende landelijke manifestatie op het Malieveld in Den Haag.

Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die vroeger werden gedaan door andere zorgverleners, zoals specialisten in ziekenhuizen. Bijkomend probleem is dat het soms veel tijd kost om een patiënt door te verwijzen. Die blijft daardoor langer bij de huisarts lopen, wat de druk op de praktijk vergroot.

De actieweek richt zich voor een belangrijk deel op het kabinet en minister Kuipers van Volksgezondheid. Huisartsen willen "concrete, afdwingbare" afspraken maken om hun taken te verlichten. Ze spelen met hun acties in op de meerjarenplannen voor de zorg waaraan het kabinet werkt.

Patiënten krijgen geen last van de acties, zei huisarts Aart Verdaasdonk in het NOS Radio 1 Journaal. Hij is een van de initiatiefnemers. In zijn praktijk heeft hij emmers neergezet die tot de rand zijn gevuld met water, als symbool "dat de emmer overloopt". Verdaasdonk maakt lange dagen en wil meer tijd per patiënt. Dat vinden ook enkele mensen in zijn wachtkamer, die soms na een consult nog met allerlei vragen zitten.

Huisarts meer vertrouwen

Huisartsen eisen verder dat ze meer vertrouwen krijgen en minder verantwoording hoeven af te leggen. Concreet betekent dat dat ze minder 'papieren' hoeven in te vullen voor de handelingen die ze verrichten. De administratieve druk wordt daardoor lager en dat scheelt veel tijd, ook voor de mensen die de huisarts in de praktijk ondersteunen.

Een andere eis is dat er voldoende en betaalbare huisvesting komt voor een dokterspraktijk. Gemeenten moeten daarbij helpen, zeggen de actievoerders. Ook moeten de vergoedingen worden aangepast om de verschillen in huisvestingskosten op te vangen. De ene arts betaalt meer voor een praktijkruimte dan de andere.

'Iedereen mag meedoen'

Verder dringen de actievoerders aan op een integrale samenwerking tussen de huisartsenposten, ambulances en de SEH's (de spoedeisende Eerste Hulp).

De initiatiefnemers vragen huisartsen, praktijkmedewerkers, huisartsen in opleiding en "iedereen die de huisartsenzorg een warm hart toedraagt" mee te doen aan de actieweek.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl