NOS Nieuws

Huisartsen bezorgd over hoge werkdruk, tekort aan medewerkers

Extra diensten draaien, de telefoon zelf opnemen bij gebrek aan assistenten en niet op vakantie kunnen om uit te rusten. Voor veel huisartsen is de werkdruk te hoog. Ze zijn bezorgd over het welzijn van hun personeel en van henzelf, blijkt uit de resultaten van een enquête van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Ruim 1100 artsen vulden de vragen in. Volgens de huisartsenvereniging gaat het om een goede afspiegeling van de 13.000 leden. Driekwart van de artsen noemt de werkdruk te hoog. Zo'n 60 procent zegt moeilijk vervanging te kunnen vinden voor zichzelf of medewerkers. De helft geeft aan nu minder energie te hebben dan voor de coronapandemie.

"Dit zijn schrikbarende cijfers die laten zien dat de werkdruk echt de spuigaten uitloopt", zegt LHV-voorzitter Mirjam van 't Veld. "We zien sinds de coronatijd veel meer zorgvragen en inhaalzorg. Waar mensen eerder de zorg nog even uitstelden, doen ze dat nu niet meer. Ik zie de vermoeidheid bij de huisartsen als ik ze bezoek."

Volgens Van 't Veld loopt de druk op de huisartsen ook op doordat mensen elders niet meer terechtkunnen. Door wachtlijsten in het ziekenhuis, bij de ggz en bij de jeugdzorg verplaatst het probleem zich naar huisartsen. "We zien dat zorgvragen zich opstapelen, mensen willen toch geholpen worden. De huisarts is er altijd en dat is een groot goed in Nederland."

Lage drempel

Er zitten consequenties aan de hoge werkdruk bij huisartsen, waarschuwt ze. "We zien nu al dat je hier en daar wat langer moet wachten voordat je terecht kan met een niet-urgente zorgvraag. Dat willen we eigenlijk niet, we willen niet dat de huisarts die lage drempel verliest. Daarom trekken we nu ook aan de bel."

Oplossingen zijn er volgens Van 't Veld vooral voor de langere termijn en moeten uit Den Haag komen. "Neem nou echt eens de administratieve last weg en vraag ons niet meer voor nieuwe grootschalige vaccinatiecampagnes. We zullen de griepvaccinatie gewoon blijven doen, maar als we straks boosters tegen covid-19 gaan zetten, kan de GGD dat prima zonder ons af."

"Wat verder belangrijk is, is dat huisartsen voldoende tijd hebben voor een patiënt. Je ziet dat veel maatschappelijke problemen op het bordje komen van de huisarts. Als mensen schulden hebben, kan dat zorgen voor gezondheidsproblemen. Daar moet je wel tijd voor hebben als huisarts, om dus samen goed uit te zoeken wat er nu aan de hand is."

Het is volgens Van 't Veld niet de bedoeling dat mensen de huisarts gaan mijden. "Doe dat alsjeblieft niet, dat leidt alleen maar tot méér uitgestelde zorg, en die moet op gegeven moment toch weer worden ingehaald".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl