NOS Nieuws

Inspectie: politie mist toekomstvisie en kan daardoor taken niet goed uitvoeren

Omdat de politie geen duidelijke langetermijnvisie heeft, kan het zijn werk niet op de juiste manier uitvoeren. Daardoor komt de opsporing in de knel, kunnen wijkagenten hun werk niet doen en ontstaat er een onveilige werksfeer in speciale teams, stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid in een beschouwing op tien jaar politiewerk.

De afgelopen tijd verschenen meerdere kritische rapporten over de Landelijke Eenheid van de politie. Er waren daar problemen bij de dienst die informatie uitwisselt, de undercoverafdeling en het Team Criminele Inlichtingen. De rapporten waren voor de inspectie aanleiding om te kijken welke problemen spelen in de hele politieorganisatie.

De inspectie wil nu dat de minister van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie en de burgemeesters gezamenlijk een langetermijnvisie opstellen. Daarin moet onder meer komen te staan wat de doelen van de politie zijn en waar ze voor verantwoordelijk is, wat er aan geld nodig is, hoe de capaciteit eruitziet en wat er aan ICT nodig is.

Terugkijkend op de afgelopen tien jaar, sinds de vorming van de nationale politie in 2012, komt de inspectie tot de conclusie dat het werk van de politie op een aantal punten niet op orde is. De politie mist vooral een duidelijk beeld van de taken, leiderschapscultuur en sturing van de organisatie.

"Er wordt van incident naar incident gewerkt", zegt Henk Korvinus van de inspectie op NPO Radio 1, "waardoor er nauwelijks naar het geheel wordt gekeken." Volgens hem moet er een duidelijk beeld zijn van wat er allemaal speelt en "niet alleen repressief reageren als iets zich al heeft voorgedaan".

Racisme en discriminatie niet tolereren

Volgens de inspectie vragen "maatschappelijke ontwikkelingen nu om nieuwe vormen van (inclusief) leiderschap, sturing en werkcultuur". Eerder deze week zei de politiechef van Midden-Nederland dat racisme en discriminatie een "structureel probleem" binnen de politie zijn. Volgens Korvinus moet er veel beter gestuurd worden op dit dossier.

"Er moet voor gezorgd worden dat iedereen tot zijn recht komt bij de politie", zegt hij. Om het probleem van discriminatie en racisme aan te pakken moet er "geen beperkte berisping zijn, maar moet er een lijn aangegeven worden. Dit mag je niet meer tolereren."

En volgens de inspectie vult de politie nogal eens het ene gat met het andere. "Dat geldt onder andere voor de landelijke inzet van regionale capaciteit voor bijvoorbeeld demonstraties, waardoor lokaal capaciteitsproblemen ontstaan en taken blijven liggen." Ook bestaat het risico dat politieafdelingen langs elkaar heen werken en met hetzelfde bezig zijn zonder dat van elkaar te weten.

Als het document af is moeten de minister en de korpschef een onafhankelijke organisatie instellen die de plannen en de uitvoering daarvan bewaakt, adviseert de inspectie. "Dat voorkomt incidentgerichte sturing." De minister en de politie zeggen voor de zomer met een plan te komen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl