NOS Nieuws

Politie ziet meer excessief geweld tegen agenten

Het aantal meldingen van excessief geweld tegen politiemensen is vorig jaar gestegen. Dat meldt de politie op basis van eigen cijfers over geweld tegen politieambtenaren. Het totale aantal meldingen van agressie en geweld tegen agenten is vorig jaar stabiel gebleven.

Politieagenten kregen zelf vaker te maken met zware mishandeling of poging tot doodslag. Het uitgaansgeweld nam af. De lockdown hield de horeca lange tijd dicht waardoor mensen meer thuis waren.

Agenten kregen vaker te maken met tegen hen gericht geweld wanneer ze optraden tegen huiselijk geweld; 699 en dat zijn er 100 meer dan in 2020. Minder vaak meldden ze dat ze tijdens hun werk zijn uitgescholden. Alles bij elkaar werden vorig jaar 13.000 meldingen gedaan.

Volgens de politie is de coronapandemie onlosmakelijk verbonden met de geweldscijfers. "Demonstraties tegen het coronabeleid trokken steeds vaker mensen aan die bewust kwamen om geweld te gebruiken tegen de politie."

Daarbij merkte de politie dat dit geweld steeds vaker gericht was op individuele politiemensen en niet alleen op de politie als overheidsorganisatie. Daarnaast zijn politiemensen het slachtoffer geworden van het lekken van persoonsgegevens, ook wel 'doxing' genoemd.

Volgens portefeuillehouder 'Geweld tegen politiemensen' Peije de Meij maakt de politie zich zorgen om het toenemende maatschappelijke ongenoegen. "Dit levert steeds heviger agressie en geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak op. Online intimidatie en bedreiging raakt, behalve de agent in kwestie, ook het thuisfront", zegt De Meij. "Het raakt de persoonlijke levenssfeer van politiemensen en dat gaat een grens over."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl