Samira Rafaela (l.) en Sophie in 't Veld
NOS NieuwsAangepast

Nieuwe integriteitskwestie D66: klachten over Europarlementariër Samira Rafaela

D66 heeft opnieuw te maken met een integriteitskwestie binnen de partij. Drie voormalige medewerkers hebben klachten ingediend over het gedrag van Europarlementariër Samira Rafaela, schrijft NRC op basis van vertrouwelijke stukken.

Rafaela zou zich schuldig gemaakt hebben aan "intimidatie, machtsmisbruik, pestgedrag en bedreiging". Dat zou hebben geleid tot een "onveilige werksituatie". Een interne integriteitscommissie van de partij heeft de klachten volgens NRC gegrond verklaard.

Rafaela zegt in de krant zich "niet te herkennen" in de conclusies van de commissie. Wat er precies is voorgevallen tussen Rafaela en de medewerkers is niet duidelijk. NRC geeft geen voorbeelden en de drie medewerkers komen niet aan het woord.

Rafaela zegt in NRC dat het onderzoek van de integriteitscommissie niet goed is uitgevoerd. Volgens haar wilde de commissie bewijsstukken die haar onschuld zouden aantonen niet inzien. Ook zouden er geen getuigen zijn gehoord. Rafaela heeft een advocaat in de arm genomen.

Ze stelt de leden van de integriteitscommissie aansprakelijk voor de schade die ze verwacht te lijden. Ze zou hen willen aanklagen wegens smaad.

De beschuldigingen tegen de Europarlementariër komen vlak voor een al geplande partijbijeenkomst morgen. D66-leden komen samen om nogmaals te praten over de kwestie rond het grensoverschrijdend gedrag van partijprominent Frans van Drimmelen tegen een medewerkster.

Slechte werkrelatie met In 't Veld

Partijleider Kaag en partijvoorzitter Victor Everhardt boden afgelopen maand hun excuses aan over de omgang met de zaak. Toch moet de speciaal ingelaste ledenbijeenkomst morgen opheldering geven over de manier waarop de partijtop die kwestie heeft behandeld.

NRC schrijft dat het bestuur de conclusies van de integriteitscommissie over Rafaela morgen niet wilde bespreken, maar "meerdere betrokkenen" zouden erop hebben aangedrongen om de bevindingen uit het rapport vóór zondag al naar buiten te brengen.

Eén van die betrokkenen is Europarlementariër Sophie in 't Veld, die een slechte werkrelatie heeft met Rafaela. De twee verschilden onder meer van mening over hun ondersteunende staf. In 't Veld wilde na de Europese verkiezingen van 2019 verder met de mensen met wie zij al langere tijd samenwerkte, Rafaela wilde juist nieuwe medewerkers aannemen, wat haar uiteindelijk ook lukte.

Rafaela zegt dat de klachten tegen haar niet los gezien kunnen worden van de "bredere arbeidsrelatie" die ze met de betrokken medewerkers had. Eén van de klagers stapte eind vorig jaar naar het partijbestuur nadat Rafaela haar contract niet had verlengd. Die melding werd volgens NRC niet ontvankelijk verklaard, omdat het om een arbeidsconflict zou gaan.

Meerdere gesprekken gevoerd

Diezelfde klager meldde zich vervolgens bij de interne integriteitscommissie. Nadat ze haar klacht daar had ingediend, heeft de medewerkster andere oud-medewerkers gewezen op de mogelijkheid om zich ook bij de integriteitscommissie te melden. Twee medewerkers hebben hier vervolgens gebruik van gemaakt.

Rafaela heeft vorige week aan partijvoorzitter Victor Everhardt laten weten dat ze uit de partij wil stappen. Ze zei zich onvoldoende gesteund te voelen. Vooralsnog heeft ze daar geen gevolg aan gegeven.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl