De Mos en Guernaoui met de fractie in het stadhuis, de dag na de gemeenteraadsverkiezingen
NOS NieuwsAangepast

Haagse informateurs: geen coalitie te vinden met partij Richard de Mos

In Den Haag willen andere partijen niet met de grootste fractie, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, in een nieuw stadsbestuur. Er is daardoor geen coalitie te vormen, stellen informateurs Gert-Jan Oplaat en Geerten Boogaard vast.

"Onze conclusie luidt dat er op dit moment onvoldoende basis bestaat om inhoudelijk te gaan onderhandelen over één van de getalsmatig denkbare meerderheidscoalities waaraan Hart voor Den Haag deelneemt", schrijven de informateurs in hun verslag.

Volgens de informateurs is de hoofdreden "het na meer dan twee en een half jaar nog altijd lopende strafrechtelijke onderzoek". De Mos wordt verdacht van corruptie, waaraan hij zich schuldig zou hebben gemaakt toen hij wethouder was.

De Mos zegt enorm teleurgesteld te zijn over de mislukte Haagse formatie:

De Mos teleurgesteld over mislukte formatie: 'slecht voor de democratie'

Hart voor Den Haag laat in een reactie weten "ernstig teleurgesteld' te zijn". "Het is een gotspe dat partijen die zeggen zich zorgen te maken over de steeds lager wordende opkomst bij verkiezingen doen aan uitsluiting en obstructie van de grootste partij van de stad", zegt De Mos. "Dat regenteske gedrag doet geen recht aan de verkiezingsuitslag en het niet willen samenwerken van partijen draagt niet bij aan het herstel van vertrouwen in de politiek."

De partij zegt verder "alle blokkades jegens de partij bij anderen te hebben willen wegnemen. Rachid Guernaoui en ik hebben in een eerder stadium aangeven geen wethouderskandidaten te zijn en in gesprekken met de informateurs en met de VVD waren we bereid harde afspraken te maken over een stabiele en betrouwbare samenwerking", zegt De Mos. "Het is door D66 en andere partijen allemaal weggewuifd en beantwoord met een kil nee. Meer dan 30.000 kiezers doen er niet toe."

Frustratie

De Haagse fractie van D66 vindt een coalitie geen optie zolang het onderzoek nog loopt. "Overigens deelt D66 daarbij de breed gevoelde frustratie over de duur van het onderzoek", zeggen Oplaat en Boogaard. De andere partijen hebben vergelijkbare bezwaren. Ze willen nu niet inhoudelijk onderhandelen over andere coalitievarianten.

Volgens de informateurs zijn er zonder Hart voor Den Haag/Groep de Mos wel andere coalities mogelijk. De informateurs leggen het initiatief nu bij D66, na Hart voor Den Haag de grootste partij. Ze geven morgenmiddag een toelichting op hun verslag, waarna de gemeenteraad erover spreekt.

Verdacht van corruptie

De partij van Richard de Mos en Rachid Guernaoui is met negen zetels de grootste partij in Den Haag. Meerdere partijen hadden al aangegeven niet met Hart voor Den Haag te willen samenwerken als het tweetal kandidaat zou zijn voor het wethouderschap.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de Haagse oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui van deelname aan criminele organisaties, meineed, corruptie en schending van hun ambtsgeheim. Het onderzoek loopt nog en de zaak moet nog voor de rechter komen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl