Afghaanse vrouwen bidden op een bijeenkomst voor Wereldvrouwendag AFP

De VN-Veiligheidsraad heeft de VN-missie Unama in Afghanistan opdracht gegeven zich in te zetten voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het mondig maken van vrouwen en meisjes, mensenrechten en een Afghaanse regering waarin elke Afghaan vertegenwoordigd kan zijn.

Voor zover bekend zijn daarover geen afspraken gemaakt met de Taliban-regering. Waar nodig zal wel met de Taliban worden samengewerkt.

Voor de machtsovername door de radicaal-islamitische Taliban, in augustus vorig jaar, was Unama vooral gericht op het verlenen van humanitaire hulp aan burgers die het slachtoffer waren van oorlogsgeweld. Nu die periode voorbij lijkt, zijn daar nieuwe taken bij gekomen.

De nieuwe Taliban-machthebbers beloofden dat er een inclusieve regering zou komen, maar het overgrote deel van de huidige bewindslieden bestaat uit uiterst conservatieve mannen uit de Pasjtoen-bevolkingsgroep.

Wat betreft vrouwenrechten is er wel verbetering zichtbaar vergeleken met het Taliban-bewind van de periode 1996-2001. Toen was er voor vrouwen en meisjes geen onderwijs en mochten vrouwen zich niet in het openbaar laten zien. Nu mogen meisjes naar de basisschool en de regering heeft beloofd dat voor oudere meisjes de scholen deze maand weer opengaan. Buitenshuis werken mag nu in het onderwijs, de gezondheidszorg en bij de douane op de luchthaven van Kabul.

Taliban heersen weer in Afghanistan, wie zijn ze en wat willen ze?

Het voorstel om het mandaat van de missie aan te passen kwam van Noorwegen. De Noorse VN-ambassadeur zei dat de Veiligheidsraad een duidelijk signaal heeft gegeven dat Unama een cruciale rol moet spelen bij het promoten van vrede en veiligheid en bij het steunen van de inwoners van Afghanistan "die met ongekende problemen en onzekerheden te maken hebben".

Het besluit betekent niet dat de VN de Taliban-regering nu erkent. Het woord 'Taliban' is zorgvuldig vermeden. In plaats daarvan wordt gezegd dat de missie moet samenwerken met alle politieke actoren en partijen "inclusief relevante autoriteiten indien nodig". De Taliban heeft ook geen officiële vertegenwoordiger bij de VN, terwijl de vorige Afghaanse regering die wel had.

In de Veiligheidsraad stemden veertien leden voor de uitbreiding van het mandaat. Geen enkel land stemde tegen, alleen Rusland onthield zich van stemming. Dat land vindt dat de regering van Afghanistan geraadpleegd had moeten worden, om tot betere samenwerking te komen en veiligheidsgaranties voor het VN-personeel te krijgen.

STER reclame