Gündogan opgelucht door uitspraak
NOS NieuwsAangepast

Na rechterlijke uitspraak wil Volt Gündogan weer in fractie opnemen

Volt wil Kamerlid Nilüfer Gündogan weer opnemen in de fractie. De rechter bepaalde vanmiddag in een kort geding dat Volt het besluit om haar te schorsen en uit de fractie te zetten moet intrekken en partijleider Dassen zegt in een reactie dat hij de uitspraak van de rechter zal uitvoeren. Hij heeft Gündogan zijn excuses aangeboden voor de gang van zaken: "We hebben dit gewoon niet goed gedaan."

In de uitspraak staat ook dat Volt Gündogan een schadevergoeding moet betalen van 5000 euro. De rechter adviseert Volt en Gündogan onder leiding van een mediator te gaan praten. Gündogan en Dassen zeggen dat ze daaraan zullen meewerken.

Dertien meldingen

Gündogan werd vorige maand geschorst als lid van de fractie van Volt. Volgens de partij gebeurde dat na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Een paar weken later werd ze helemaal uit de fractie gezet. Volt vond dat haar positie onhoudbaar was geworden, omdat ze ook niet zou willen meewerken aan een onderzoek.

Toen de partij Gündogan uit de fractie zette, zei Volt dat er dertien meldingen over haar waren binnengekomen. Die zouden uiteenlopen van handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances tot intimidatie en misbruik van haar positie.

Gündogan zei in een reactie dat ze hoopt dat de breuk tussen haar en de fractie kan worden gelijmd:

Gündogan hoopt dat het weer goedkomt tussen haar en de Volt-fractie

Gündogan ontkent dat ze zich grensoverschrijdend heeft gedragen en naar eigen zeggen wilde ze wel meewerken aan een onderzoek, maar door een ander bureau dan de partij had ingeschakeld. Ze eiste dat ze weer in de fractie zou worden opgenomen en de rechter gaat daar dus in mee.

'Te voortvarend en onjuist'

Volgens de voorzieningenrechter heeft Volt "te voortvarend een onjuiste weg" bewandeld. "De statuten van de partij en het reglement van de fractie bieden voor een schorsing geen juridische grondslag en het schorsingsbesluit had alleen al daarom nooit genomen mogen worden", zegt de rechter.

Ze voegt eraan toe dat er ook inhoudelijk onvoldoende basis was voor een schorsing. Volgens de uitspraak mocht Volt naar aanleiding van de eerste melding van grensoverschrijdend gedrag wel actie ondernemen, maar kan een schorsing zonder deugdelijke uitleg waarom, zonder de aard van de klachten toe te lichten en zonder enige vorm van hoor en wederhoor niet door de beugel.

Twee waarschuwingen

Ook over de manier waarop Gündogan uit de fractie is gezet, oordeelt de rechter snoeihard. Ook daarvoor is geen correcte procedure gevolgd en voor het besluit was inhoudelijk onvoldoende grond. Volt had Gündogan minimaal twee waarschuwingen moeten geven dat er sprake was van mogelijk ongewenste omgangsvormen.

Verder hadden met haar meerdere gesprekken moeten zijn gevoerd waarvan een verslag was gemaakt en Gündogan had zich in een besloten overleg met Kamerleden moeten kunnen uitspreken over de situatie. "Dit alles is niet gebeurd", oordeelt de rechter.

Over de inhoudelijke onderbouwing van het uit de fractie zetten van Gündogan onderstreept de rechter dat het onderzoek van het bureau nog niet was afgerond. Ze wijst erop dat het bureau in een tussenrapportage zelf had benadrukt dat het te vroeg was om aan de meldingen conclusies te verbinden.

'Volt was oprecht'

In de uitspraak worden ook nog een paar verzachtende omstandigheden genoemd. De rechter benadrukt dat het conflict tussen Gündogan en haar partij ontstond in de nasleep van de uitzending over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland.

Volgens de uitspraak is het begrijpelijk dat de "jonge en relatief onervaren partijleiding in het licht van de maatschappelijke discussie is geschrokken van de eerste melding die bij haar binnenkwam". De voorzieningenrechter vindt het terecht dat Volt dat signaal niet heeft genegeerd en dat de partij wilde opkomen voor medewerkers die zich onveilig voelen: "Volt heeft waarschijnlijk in alle oprechtheid gemeend het juiste te doen, maar is hierbij te hard van stapel gelopen."

Volgens de rechter kan in een gesprek met een mediator ook aan de orde komen hoe alsnog onafhankelijk onderzoek kan worden gedaan naar Gündogan.

'Allebei lering trekken'

In haar reactie zegt Gündogan dat ze hoopt dat Volt lering uit deze gebeurtenissen zal trekken. Ze voegt eraan toe dat zelf ook te zullen doen. Het Kamerlid erkent dat ze nogal sturend kan werken en dat ze nogal directief kan zijn, maar ze benadrukt dat ze zich niet herkent in de rest van de beschuldigingen en zeker in alles wat strafbaar is. Gündogan denkt dat ze weer in de fractie kan terugkeren en ze gelooft ook nog steeds in haar partij.

Het Kamerlid hoopt dat "deze nachtmerrie" gestaag zal eindigen en dat een begin kan worden gemaakt met de zuivering van haar naam. Gündogan benadrukt dat ze van het begin af aan om een onafhankelijk onderzoek heeft gevraagd en dat ze volgens de uitspraak het volste recht had om zich tot de rechter te wenden. "Publiekelijk veroordeeld worden op basis van meldingen is een zeer verkeerde gang van zaken."

De 5000 euro schadevergoeding zal Gündogan overmaken op giro 555 voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Snel om de tafel

Na de reactie van Gündogan zei Dassen dat hij snel met Gündogan om de tafel wil gaan zitten en dat hij er samen met haar hoopt uit te komen hoe ze "richting kunnen geven aan het onderzoek".

"Want het verhaal van de dertien melders staat wel nog steeds", voegde hij eraan toe. Dassen zei dat er nog een grondige evaluatie zal komen van de hele gang van zaken. "Want we moeten hier echt van leren."

Dassen erkende dat er dingen fout zijn gegaan:

Dassen: excuses aan Gündogan aangeboden, zo snel mogelijk om tafel

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl