Bouw op het Floriadeterrein in Almere, foto ter illustratie ANP

Verschillende bouwprojecten krijgen geen vergunning omdat twee provincies hebben besloten de handel in de zogeheten 'stikstoftruimte' op te schorten. Drie andere provincies overwegen dat ook te doen, komt naar voren uit een rondgang van NRC langs de provincies. Ook daar komen bouwprojecten op losse schroeven te staan.

Bij de handel in stikstofruimte worden stikstofrechten van bedrijven, die soms al jarenlang niet meer operationeel zijn maar wel toestemming hadden om een bepaalde hoeveelheid uit te stoten, doorverkocht of opnieuw gebruikt. Ze worden gebruikt door overheden om bouwprojecten toch door te laten gaan. Waarschijnlijk mag dit niet volgens de Wet natuurbescherming, omdat het slecht kan zijn voor de natuur.

Overijssel heeft de handel in stikstofruimte daarom voorlopig gestopt. Flevoland neemt nog wel nieuwe aanvragen aan voor bouwprojecten, maar vergunningen worden niet verstrekt. Dat geldt ook voor lopende verzoeken.

Friesland en Limburg nemen hun stikstofhandel onder de loep. Noord-Holland schreef vorige week een brief aan stikstofminister Van der Wal, die in handen van NRC is. Daarin staat dat de handel in stikstofruimte onmogelijk dreigt te worden door recente gerechtelijke uitspraken.

Afgebrande fabrieken

In mei 2019 oordeelde de Raad van State dat jarenlang te weinig is gedaan tegen de stikstofuitstoot in Nederland. Na de uitspraak werden er bouwprojecten stilgelegd.

Om te zorgen dat deze projecten toch doorgingen, is een systeem bedacht om ruimte te vinden in de stikstofuitstoot. Daarvoor worden de stikstofrechten van bijvoorbeeld gesloten boerderijen en afgebrande fabrieken aangesproken. Dat leidt soms tot meer neerslag van stikstof op kwetsbare natuurgebieden dan is toegestaan.

D66 en de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer vinden dat de handel in stofstofruimte per direct moet stoppen. De provincies vinden op hun beurt dat het makkelijker moet worden om aangevraagde stikstofruimte op een vergunning te schrappen.

STER reclame