minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
NOS Nieuws

Tientallen projecten dreigen te sneuvelen door stikstof-uitspraak Raad van State

Het kabinet heeft grote moeite om in kaart te brengen wat de gevolgen zijn van de uitspraak van de Raad van State over de Nederlandse stikstofaanpak. Die oordeelde eind mei dat bedrijven in Nederland pas mogen bouwen als ze een zogeheten stikstofplan hebben.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt dat deze uitspraak grote gevolgen heeft voor nieuwe projecten op het gebied van landbouw, woningbouw en infrastructuur.

Zo mag een project pas beginnen als de ondernemer kan bewijzen dat de natuur in de omgeving er geen last van heeft. Dat is vaak lastig aan te tonen, omdat er bij elke schep in de grond stikstof vrijkomt.

Windmolenparken

Door het ontbreken van een stikstofplan gaat waarschijnlijk een groot aantal plannen niet door. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat het er minstens 210 zijn, maar na drie weken tellen is de lijst nog niet compleet.

Een van de projecten die in de problemen kan komen, is de opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten in 2020. "Dit kan ook consequenties hebben voor windmolenparken of biologische boeren", zegt de minister.

Het gaat in ieder geval om tientallen projecten die de haven en het bedrijfsleven treffen, zoals de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Ook projecten die de omgeving moeten beschermen tegen hoog water, of veranderingen aan vaarwegen krijgen voorlopig geen vergunning. Daarnaast loopt de aanleg van transportleidingen en ecoducten vertraging op.

'Recht doen aan natuur en economie'

Inmiddels is er een team gevormd vanuit de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken, Economische Zaken, Defensie en Landbouw. Dat team stelt samen met de provincies een lijst op van projecten die door dit besluit worden geraakt.

De minister zegt dat ze zoekt naar een manier die zowel recht doet aan de natuur als de economie. Morgenavond is het debat hierover met de Tweede Kamer.

Het kabinet kan de stikstofuitstoot terugdringen door nieuwe projecten stop te zetten of te compenseren door extra natuur aan te leggen. De Raad van State zei eind mei dat het Nederlandse beleid in strijd is met de Europese natuurwetgeving, die erop gericht is om de uitstoot van stikstof terug te dringen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl