1Limburg
In samenwerking met
L1mburg
NOS Nieuws

'Waterschap Limburg manipuleerde verslagen crisisberaad watersnood'

Het Waterschap Limburg heeft passages uit verslagen van het crisisberaad tijdens het hoogwater in juli 2021 herschreven en geschrapt, voordat deze met dagblad De Limburger werden gedeeld. Dat meldt de krant vandaag.

Het gaat om verslagen van vergaderingen van het crisisteam dat tijdens het hoogwater meerdere keren per dag bijeenkwam om de situatie te bespreken. Onderzoeksjournalisten van De Limburger zijn in het bezit van zowel de originele verslagen als de herschreven versie.

Uit een vergelijking blijkt volgens de krant dat er op tientallen punten wijzigingen zijn aangebracht. Daarbij gaat het onder meer om gevoelige informatie over keringen die niet hoog genoeg zouden zijn en om kritiek op een bestuurder die verkeerde prognoses over de waterstand heeft gedaan in de media.

Tegenover de krant ontkent het waterschap dat de verslagen bewust zijn gemanipuleerd om imagoverlies te voorkomen. Er is alleen te ruim omgesprongen met de opdracht om privacygevoelige informatie te verwijderen, zegt secretaris-directeur Erik Keulers.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl