NOS Nieuws

Kuipers kan zich niet vinden in kritiek op verkeerde cijfers bij persconferentie

Minister Kuipers van Volksgezondheid kan zich niet vinden in kritiek van Kamerleden en onderzoekers dat hij gisteren op de coronapersconferentie niet helemaal correct omging met de cijfers.

Dat zei hij in een debat in de Tweede Kamer. Kamerleden van onder meer SP, GroenLinks, SGP en Denk verweten de minister dat hij een te optimistisch cijfer heeft gebruikt over het effect van coronatoegangsbewijzen.

Kuipers zei op de persconferentie dat het coronatoegangsbewijs de besmettingen "tot 15 procent kan doen dalen". Hij baseerde zich op een onderzoek van de TU Delft dat vorige week verscheen.

Kamerleden wezen erop dat die 15 procent alleen gehaald wordt als je het veel breder inzet, dus ook op werkplekken en in winkels. Omdat vooralsnog niemand dat van plan is, vinden de Kamerleden dat Kuipers het zo niet had moeten zeggen, en het effect van het coronatoegangsbewijs te rooskleurig afschildert. Mede vanwege het groeiende verzet tegen het toegangsbewijs vragen partijen zich af of de minister niet genuanceerder over het onderzoek had kunnen spreken.

Dit zei Kuipers gisteren:

Kuipers: 'Coronatoegangsbewijzen kunnen een dempend effect hebben op het virus'

SP-Kamerlid Hijink ging nog een stapje verder en zei dat de minister de "kluit belazert". Kuipers noemde dat in een reactie "grote woorden". Volgens hem heeft hij de goede formuleringen uit het onderzoek aangehouden: dat het toegangsbewijs een dempend effect op de besmettingen kan hebben tot 15 procent.

Kuipers voegde eraan toe dat wat hem betreft "elk percentage dat dempend kan werken de moeite waard is". Hij wees op het hoge aantal besmettingen, dat waarschijnlijk ook nog enorm gaat oplopen.

De minister ging niet in op kritiek van onderzoekers dat in de persconferentie twee grafieken over boosters naast elkaar waren gezet die niet echt met elkaar vergeleken hadden kunnen worden.

Horeca niet later dicht

In het debat vroegen sommige partijen om nog meer versoepelingen voor de cultuur en horeca: waarom mogen die niet een uurtje later dicht? Premier Rutte wees dat voorstel resoluut van de hand. Volgens hem doet het kabinet al "veel meer dan het OMT adviseerde" en is nog langer oprekken gezien de hoge besmettingscijfers niet verantwoord. Hij wees er verder op dat het Veiligheidsberaad tot de conclusie was gekomen dat één eindtijd beter te handhaven is.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl