Inwoners ruimen puin na de wateroverlast in Valkenburg aan de Geul
In samenwerking met
L1mburg
NOS Nieuws

Rapport: watersnood Limburg was meerdere crises tegelijkertijd

Bij de wateroverlast in Limburg afgelopen zomer was sprake van verschillende crises tegelijkertijd. Dat blijkt uit een evaluatie van de hulpverlening in opdracht van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL). De evaluatie werd uitgevoerd door het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.

Voor de Maas bestond een plan om in te grijpen bij hoogwater, maar voor omliggende rivieren zoals de Geul en de Gulp niet. Het onderzoeksbureau adviseert om ook voor deze wateren een scenario voor hoogwater op te stellen.

Ook blijkt uit de evaluatie dat bij de hulpverlening de flexibiliteit van teams en functionarissen een belangrijke factor was. Het advies is dan ook om deze flexibiliteit in te bouwen bij scenario's voor de bestrijding van toekomstige rampen.

De brandweer reageert op de evaluatie van de ramp:

Volgens evaluatie was de watersnood in Limburg meerdere crises tegelijk

Volgens de evaluatie was de crisisorganisatie van de VRZL kwetsbaar vanwege de krapte aan personeel bij een grootschalige inzet. Hierbij speelt mee dat die crisisorganisatie voornamelijk bestaat uit mensen van de brandweer.

Verder verliep de ramp voor gemeenten in verschillende snelheden. Dat maakte het moeilijk om goede samenwerking tot stand te brengen. De behoeften van burgemeesters op het gebied van ondersteuning liepen uiteen.

Door de omvang van de ramp en de snel veranderende omstandigheden was het ook moeilijk om voortdurend een actueel beeld te krijgen van de situatie op de verschillende plaatsen, meldt 1Limburg. De VRZL was voor die informatie bovendien deels afhankelijk van het waterschap en Rijkswaterstaat. Door de veelheid aan informatie en het snel veranderende beeld was het lastig om goed op de situatie te kunnen inspelen en de bevolking van goede informatie te voorzien.

Evacuatie

Op verschillende plekken werden inwoners en ondernemers geëvacueerd. In enkele gevallen was dat vanwege een acute situatie, bijvoorbeeld bij de evacuatie van bewoners van verzorgingstehuizen. De onderzoekers concluderen dat regionaal geen plan bestaat hoe die evacuaties georganiseerd moet worden.

Dit gebeurde er precies in Limburg afgelopen zomer:

Waternood treft Duitsland, België en Limburg in juli 2021

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl