Schade in Valkenburg door hoogwater 1Limburg

Waterschap Limburg had tijdens de watersnood in Limburg afgelopen zomer onvoldoende overzicht, vooral in de eerste drie dagen van de crisis. Dat blijkt uit een evaluatie van het Instituut voor Veiligheids-en Crisismanagement in opdracht van Waterschap Limburg.

Zware regenval leidde in juli vorig jaar tot ernstig hoogwater in onder andere Limburg. De onrust en schade waren groot, ook in de buurlanden. Nog steeds ervaren veel Limburgers de gevolgen van het hoogwater.

Er was net een nieuw crisisplan en medewerkers van het waterschap waren hiervan niet of niet goed op de hoogte. Teams werkten daardoor langs elkaar heen en deden veel dingen naar eigen inzicht.

Eigenlijk hadden alle crisisteams behoefte aan afstemming met andere teams, maar dat lukte niet overal goed. Dat kwam onder meer doordat teams in het begin overvraagd werden en daardoor onbereikbaar waren, blijkt uit het rapport.

Waterstanden niet bekend

Ook was er niet de hele tijd een goed beeld van de waterstanden van de rivieren. Het actuele waterpeil van de Maas was vaak al achterhaald op het moment dat Rijkswaterstaat een hoogwaterbericht uitgaf. Er werd in de modellen niet uitgegaan van zij-instroom van water vanuit bijvoorbeeld de Roer.

Ook was nog niet bekend wat de effecten waren van de versterking van keringen in het kader van de hoogwaterprogramma's van de afgelopen jaren.

Deze inwoonster van Valkenburg vertelde eerder al dat maanden na de crisis haar huis nog steeds niet was hersteld:

De 89-jarige Tilla van Vliet zit in een bouwval zonder kachel

Volgens de regionale omroep 1Limburg kwamen de extreme overstromingen in de omgeving van Valkenburg mede daardoor voor velen als een verrassing. Op het laatste moment werden duizenden mensen geëvacueerd.

In de evaluatie staat verder dat het personeel van het waterschap tijdens de crisis een extreem zware inspanning heeft geleverd. Bijzonder was dat veel medewerkers ook op persoonlijk vlak werden geraakt. Een aantal van hen woont in het getroffen gebied en moest soms ook zelf evacueren of spullen in veiligheid brengen.

Sommige ondernemers moesten na de crisis alles weggooien:

Ondernemers in Valkenburg nemen schade op: 'Je treft één grote ellende aan, een chaos'

Er zijn verschillende aanbevelingen voor de toekomst gedaan. Zo moeten er nieuwe rampenbestrijdingsplannen komen en moet de crisisorganisatie worden versterkt.

Ken je eigen verantwoordelijkheid

Verder wordt er gepleit voor meer rampenoefeningen en extra bewustwording bij alle crisisfunctionarissen. En de partijen moeten precies weten wat hun eigen verantwoordelijkheden zijn bij een ramp. Of zoals in het rapport staat: "Onderling liepen de verwachtingen van de verschillende partners bij deze watercrisis over en weer uiteen. De verwachtingen lagen ten aanzien van het waterschap soms hoger dan van het waterschap verwacht kan en mag worden."

STER reclame