Asielzoekers bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in het Groningse dorp Ter Apel.
In samenwerking met
RTV Noord
NOS Nieuws

Inmiddels 60.000 euro aan dwangsommen wegens overvol azc Ter Apel

De gemeente Westerwolde heeft tot nu toe voor 60.000 euro aan dwangsommen opgelegd aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De gemeente wil daarmee het COA dwingen zich te houden aan het maximum toegestane aantal mensen in de nachtopvang van het aanmeldcentrum in Ter Apel.

De toestroom van asielzoekers naar het landelijke aanmeldcentrum in Ter Apel is de laatste maanden groter dan normaal. Volgens de vergunning van de gemeente mogen er maximaal tweeduizend asielzoekers in het azc verblijven, van wie maximaal 275 in de nachtopvang. Sinds oktober wordt dit maximumaantal in de nachtopvang regelmatig overschreden en moeten mensen op de grond of op een stoel de nacht doorbrengen.

Toen er vorige week opnieuw honderden mensen te veel in de opvang zaten, besloot burgemeester Velema dwangsommen op te leggen. Op elke nieuwe geconstateerde overtreding volgt een dwangsom van 20.000 euro per dag. "Dat is afgelopen week drie keer gebeurd", zegt een woordvoerder van de gemeente tegen RTV Noord.

Na elke opgelegde dwangsom heeft het COA zes weken de tijd bezwaar te maken. Tot nu toe heeft het COA dat nog niet gedaan, zegt de woordvoerder. "De dwangsom is gelimiteerd tot een maximum van honderdduizend euro. We hebben nog niet besloten wat we daarna gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden", legt hij uit. "We gaan in elk geval niet niks doen. Het is dus niet zo dat het COA van ons af is als het honderdduizend euro betaalt."

Een woordvoerder van het COA laat aan RTV Noord weten dat de urgentie voor de organisatie ook zonder dwangsom aanwezig is. "Het opleggen van de dwangsom is aan de gemeente Westerwolde. Overschrijdingen zijn onwenselijk voor omwonenden, maar ook voor onze medewerkers en de asielzoekers die bij ons verblijven. Daarom zijn wij ook druk bezig met nieuwe locaties voor opvang, waar we de hulp en instemming van andere gemeenten voor nodig hebben."

De woordvoerder gaat niet in op de vraag of het COA bezwaar gaat maken tegen de opgelegde dwangsommen.

NOS op 3 legt in deze video uitgebreid uit waarom het asielsysteem is vastgelopen:

Waarom onze asielopvang propvol zit

Advertentie via Ster.nl