De noodopvanglocatie in de Zeelandhallen in Goes ANP

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is naarstig op zoek naar duizenden extra opvangplekken, schrijven demissionair minister Ollongren en staatssecretaris Broekers-Knol aan de Tweede Kamer. Voor het einde van het jaar zijn 3500 plekken nodig, waarvan 600 voor 1 december.

Naast de reguliere opvang wordt gezocht naar tien locaties voor vijftig alleenstaande minderjarigen en naar honderd sobere opvangplekken voor asielzoekers uit veilige landen.

De druk op de asielopvang is al maanden hoog. Sinds eind augustus zijn er ruim 6500 extra opvangplekken bijgekomen, maar die zijn vaak tijdelijk. De locaties kunnen dan maar een aantal weken of maanden gebruikt worden.

Casino niet veilig

Het COA heeft de grootste moeite om nieuwe locaties te vinden. Vandaag was er bovendien een tegenvaller in Utrecht: een voormalig casino bleek niet veilig genoeg om 500 asielzoekers te huisvesten. De veiligheidsregio gaf daarom geen vergunning af. "500 opvangplekken missen is een fikse aderlating in de noodsituatie", zei het COA.

De Nederlandse asielopvang zit overvol door de hoge instroom uit onder meer Syrië en Afghanistan. In de nachtopvang in Ter Apel was de nood daardoor vorige maand zo hoog dat mensen op stoelen of op de grond moesten slapen. Ook deze week zaten er volgens de gemeente elke nacht tientallen asielzoekers te veel.

Te weinig huizen

Daarnaast verloopt de uitstroom van statushouders moeizaam, mede door de krapte op de woningmarkt. In de opvanglocaties van het COA zitten nu zo'n 11.000 mensen met een verblijfsvergunning. Ruim de helft van hen wacht langer dan de afgesproken veertien weken op huisvesting.

Broekers-Knol en Ollongren komen in hun brief ook met andere oplossingen voor het tekort aan opvangplekken. Asielzoekers zouden bijvoorbeeld tijdelijk bij familie of in een zorginstelling kunnen verblijven. Ook is er een logeerregeling, waardoor ze een paar maanden bij gastgezinnen terecht kunnen.

NOS op 3 zocht uit waarom de asielopvang zo vol zit in Nederland:

Waarom onze asielopvang propvol zit

STER reclame