D66-leider Sigrid Kaag na de rechtszaak tegen iemand die haar had bedreigd
NOS NieuwsAangepast

Politici in 2020 vaker bedreigd, verdachten ook vaker voor de rechter

Politici hebben in 2020 600 keer melding gedaan van bedreiging aan hun adres. Dat zijn fors meer meldingen dan in 2019, toen er 393 binnenkwamen bij het Team Bedreigde Politici (TBP) van de politie Den Haag. De toename van het aantal bedreigingen is volgens het Openbaar Ministerie te wijten aan de toenemende polarisatie in de samenleving.

Het politieteam onderzoekt bedreigingen van landelijke politici, zoals ministers, staatssecretarissen, maar ook bijvoorbeeld leden van de Raad van State. Bedreigingen van lokale bestuurders, bijvoorbeeld burgemeesters, worden door de regionale politie behandeld.

Het OM heeft de meldingen beoordeeld en heeft in 274 gevallen geconcludeerd dat het om strafbare bedreigingen ging. In 43 zaken heeft de rechter een uitspraak gedaan, in vier gevallen is door het Openbaar Ministerie een straf opgelegd. 88 zaken zijn nog in onderzoek bij de politie. In 2019 was iets meer dan de helft van de meldingen sprake van strafbare bedreiging.

Over welke politicus in 2020 de meeste bedreigingen kreeg, doet het OM geen uitspraken. Wel maakte het OM eerder bekend dat driekwart van de aangiftes van vóór 2020 van PVV-leider Geert Wilders kwam, die al zestien jaar zwaar beveiligd wordt.

PVV-leider Wilders wordt beveiligd tijdens een bezoek aan een markt in Spijkenisse in 2019

Veel bedreigingen worden geuit op sociale media, met name Twitter en Instagram. Het achterhalen van de persoon achter een account is vaak ingewikkeld en een kwestie van een lange adem, stelt het OM. In 75 zaken is het onderzoek gestaakt omdat er geen verdachte werd achterhaald.

Vaak door minderjarigen

Een aanzienlijk deel van de bedreigingen werd geuit door minderjarigen. Zeven zaken zijn afgedaan via Bureau Halt, wat betekent dat de minderjarigen een taakstraf opgelegd kregen die niet op hun strafblad terechtkwam. Daarnaast voerde de politie 42 'berispende gesprekken', met jongeren die niet eerder met de politie in aanraking kwamen. Een wijkagent van de politie gaat dan samen met de ouders en het kind in gesprek over de gevolgen van het handelen.

Daarnaast zijn er in 2020 meer zaken voor de rechter gekomen dan het jaar daarvoor, 43 versus 15. Volgens het OM is dat het gevolg van aangescherpt beleid dat erop gericht is om bedreigers vaker dan voorheen te dagvaarden en voor de rechter te brengen. Daarbij legt de rechter ook geregeld celstraffen op.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl