Een sociale huurwoning krijgt dubbel glas in de wijk Transvaal in Den Haag
NOS Nieuws

Aantal gebouwde huizen door woningbouwcorporaties gestegen

Vorig jaar hebben woningbouwcorporaties ruim 15.000 huizen gebouwd. Dat is 14 procent meer dan in 2019, meldt koepelorganisatie Aedes. De kosten om een huis te bouwen namen met 13 procent toe.

Het is voor het tweede opeenvolgende jaar dat woningbouwcorporaties meer woningen lieten bouwen. Daarvoor was er juist een gestage afname, die begon na 2013, toen er nog bijna 30.000 nieuwe huizen werden gebouwd.

In 2013 werd de verhuurdersheffing ingevoerd als crisismaatregel. De woningcorporaties maakten destijds veel winst en daarom werd het gezien als een goede manier om meer overheidsinkomsten te genereren.

Afspraken over bouw en verduurzaming

Aedes heeft zich steeds tegen de heffing verzet. Volgens de koepelorganisatie worden corporaties erdoor belemmerd in hun kerntaak van volkshuisvesting.

De verhuurdersheffing voor corporaties gaat volgend jaar omlaag. Als tegenprestatie moeten ze meer nieuwe sociale huurwoningen bouwen en bestaande huizen verduurzamen, al zijn daar nog geen concrete afspraken over gemaakt met woonminister Ollongren.

De minister wil hierover een convenant sluiten met Aedes. Dat moet gebeuren voor de Eerste Kamer in december stemt over het Belastingplan voor volgend jaar, zei Ollongren eerder deze maand.

Hogere bouwkosten

De meeste huizen die in 2020 door de corporaties zijn gebouwd, zijn sociale huurwoningen. Van de nieuwbouwwoningen heeft 71 procent een huur onder de aftoppingsgrens van 633,25 euro. Voor het gedeelte huur boven die grens krijgen bewoners geen huurtoeslag meer.

De gemiddelde huur van de huurwoningen is 629 euro per maand, meldt Aedes. Het aantal gebouwde huizen met een oppervlakte van minder dan 40 vierkante meter nam af met 16 procent. Het aantal grotere woningen nam toe.

De kosten voor een nieuwbouwhuurwoning gingen vorig jaar omhoog. De gemiddelde stichtingskosten (grond, bouw en overige kosten) per vierkante meter namen toe met 13 procent ten opzichte van 2019. Die toename komt vooral door hogere bouwkosten, die met 18 procent gestegen zijn.

25.000 nieuwe huizen

Begin dit jaar is afgesproken dat er de komende tien jaar 1 miljoen woningen moeten worden gebouwd. Een coalitie van 34 organisaties op het gebied van wonen, bouwen en zorg en welzijn stelde daarvoor in samenwerking met gemeenten en provincies een actieplan op.

In de Actieagenda Wonen spraken de partijen af om snel te gaan bouwen zodra er een nieuw kabinet is. Het woningtekort wordt geschat op ruim 330.000 huizen.

Woningcorporaties hebben in het actieplan zich als doel gesteld om de komende tien jaar hun jaarlijkse productie stapsgewijs te verhogen naar 25.000 nieuwe huizen.

Eerder legde NOS op 3 in dit interactieve verhaal uit hoelang je in Nederland wacht op een sociale huurwoning:

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl