VVD'er Hermans aan het woord tijdens de Algemene Beschouwingen in de Kamer
NOS Nieuws

VVD staat open voor aanpassen verhuurderheffing

De VVD is bereid om te kijken of er iets kan veranderen aan de verhuurderheffing. Bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer zei plaatsvervangend VVD-fractievoorzitter Hermans op vragen van PvdA en GroenLinks dat ze openstaat voor de suggestie.

Volgens PvdA en GroenLinks en ook andere partijen moet de heffing voor verhuurders van socialehuurwoningen helemaal verdwijnen. Dat zou volgens hen veel mensen aan een huis kunnen helpen.

Hermans: "Ik zie en hoor uit alle verhalen dat de verhuurderheffing druk legt op corporaties, maar ik zie ook om wat voor bedragen het gaat." Ze wil bekijken of de heffing voor een deel kan worden verlaagd. Er zouden dan wel prestatieafspraken met de corporaties moeten worden gemaakt, zodat die in ruil voor het verlagen van de heffing ook echt gaan bouwen. De VVD wil dat voor een deel betalen met het miljard euro dat in de begroting was opzijgezet voor het bedrijfsleven (de overgebleven 'BIK'-gelden). Helemaal afschaffen vindt Hermans een stap te ver gaan.

Nog geen afspraken

De plaatsvervangend fractievoorzitter benadrukte in het debat dat ze nog geen afspraken heeft gemaakt met andere partijen over eventuele aanpassingen in de begroting. VVD-leider Rutte kondigde dit weekend aan dat Hermans met andere partijen "in het politieke midden" zou overleggen.

Desgevraagd zei Hermans in de Kamer dat ze alleen bij het merendeel van de partijen heeft gepolst wat hun wensen en ideeën zijn. "Niet om afspraken op voorhand te maken, maar omdat wij vandaag en morgen in deze Kamer op zoek moeten naar meerderheden, voor breed gedragen voorstellen." Ze wil over een paar onderwerpen "stappen zetten". Hermans vindt dat aan het eind van het debat de balans moet worden opgemaakt.

VVD wil kijken naar verlagen verhuurdersheffing

De fractievoorzitters spreken niet in de normale volgorde van de algemene beschouwingen (eerst de grootste oppositiepartij, dan de grootste regeringspartij, dan de tweede oppositiepartij enzovoort). Er wordt nu gesproken in de volgorde van groot naar klein. Dat gebeurt op voorstel van GroenLinks-leider Klaver, omdat premier Rutte zelf heeft gezegd dat er geen coalitie meer bestaat.

Op de nu afgesproken volgorde was één uitzondering: omdat hij zich daarop had voorbereid, bleef PVV-fractievoorzitter Wilders de eerste spreker.

Wilders haalde in het debat hard uit naar D66-leider Kaag. Zij heeft laten weten niet het woord te voeren, omdat ze als minister zelf betrokken is geweest bij het voorbereiden van de begroting. Vorige week trad ze af als minister na een aangenomen motie van afkeuring. Zij vindt het "democratisch onzuiver" om een begroting te becommentariëren die ze mede heeft gemaakt. Wilders noemde Kaag een angsthaas, die bang is voor het debat. Plaatsvervangend D66-fractievoorzitter Jetten zei daarop dat Wilders een obsessie voor Kaag heeft.

Wilders: nieuwe verkiezingen

Wilders heeft geen goed woord over voor de begroting van het kabinet. Hij vindt het "niet te geloven" dat het bijna 7 miljard euro wil uittrekken voor het klimaatbeleid. Hij wil die 7 miljard gebruiken om de huren, de energierekening en het eigen risico in de zorg te verlagen. "En geef woningen aan onze eigen mensen", voegde hij eraan toe. Wilders herhaalde zijn pleidooi voor nieuwe verkiezingen. Hij wil dat de regering de Kamer ontbindt.

In het debat riep ChristenUnie-leider Segers Wilders op minder op de persoon te spelen en het zakelijker te houden: "Als de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zegt dat er een relatie is tussen uitingen in het publieke debat en dreigingsniveau voor mensen die moeten vrezen voor allerlei bedreigingen, dan snap ik niet dat je het zo persoonlijk maakt en zo de grens opzoekt." Wilders noemde de oproep van Segers valser dan vals. "Ik zal in de meest harde termen zeggen wat ik vind. Dat doe ik hier vanuit deze plek op een geweldloze, democratische manier."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl