Demissionair minister Dekker
NOS Nieuws

Demissionair minister Dekker wil landelijke toezichthouder op advocatuur

Het demissionaire kabinet wil dat er een landelijke instelling komt voor het toezicht op advocaten in Nederland. Nu zijn de dekens van de elf arrondissementen nog eindverantwoordelijk voor dat toezicht, maar minister Dekker voor Rechtsbescherming wil dat veranderen. Volgens hem maakt een centrale toezichthouder het toezicht op de advocatuur onafhankelijker en effectiever.

Het verbeteren en moderniseren van het toezicht op advocaten staat al langer op de agenda van Dekker - vorig jaar verscheen er nog een uitgebreid evaluatierapport over - maar het idee van een landelijk orgaan is nieuw. Het is een eerste stap in de uitwerking van de evaluatie, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Neef van Ridouan Taghi

Ook de recente aanhouding van een neef van Ridouan Taghi, de 38-jarige advocaat Youssef T., speelt een rol, hoewel die volgens de woordvoerder niet doorslaggevend is. "Maar we sluiten onze ogen niet voor actuele ontwikkelingen."

T. werd begin deze maand gearresteerd op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Als advocaat kon hij zijn neef vrij bezoeken in de gevangenis. De twee zouden tijdens die bezoeken onder meer hebben gesproken over een gewelddadige uitbraak. Achteraf werd duidelijk dat de betrokken lokale dekens wel hadden onderzocht of T. onafhankelijk zijn werk kon doen, maar dat daaruit geen bezwaren naar voren waren gekomen.

Niet meer versnipperd

Dekker schrijft aan de Tweede Kamer dat deze zaak het vertrouwen van de samenleving in de advocatuur kan beïnvloeden, net als andere voorbeelden van ondermijnende criminaliteit. "We moeten erop kunnen vertrouwen dat advocaten betrouwbaar en integer zijn. Om dit vertrouwen ook in de toekomst waar te kunnen maken, versterken we het toezicht op de advocatuur."

Het is de bedoeling dat de centrale toezichthouder straks controleert of advocaten zich aan de regels houden. Daarvoor kan hij meerdere toezichthouders aannemen. Dat de toezichthouder landelijk opereert, betekent dat de controle niet meer versnipperd is, zegt de woordvoerder van het ministerie. "En het wordt uniformer: gelijke gevallen, gelijke behandeling."

Voor bijvoorbeeld het behandelen van klachten blijven de lokale dekens verantwoordelijk.

Verder weg van de dekens

Hoe de landelijke toezichthouder er precies uit komt te zien, moet Dekker nog verder uitwerken. Als mogelijkheid noemt hij het dekenberaad, waarin alle elf dekens van de arrondissementen zitten. Die zouden dan samen eindverantwoordelijk worden voor het landelijke toezicht. Nu zijn ze dat nog individueel voor hun eigen arrondissement.

Maar Dekker zegt dat hij ook andere vormen overweegt, omdat hij denkt dat het misschien verstandiger is om het toezicht op de advocatuur in de toekomst "verder weg van de dekens" te organiseren. Daarover voert hij nog overleg met betrokken instanties binnen de Nederlandse Orde van Advocaten, waar het landelijke toezichtorgaan straks ook moet worden ondergebracht.

Weerbaarheid vergroten

De advocatenorde zegt in een reactie zich goed te kunnen vinden in de voorstellen van Dekker. "Wij zien de noodzaak tot verdere versterking van het toezicht, mede in het licht van het tegengaan van ondermijning. Op korte termijn voer ik graag het overleg hierover met de minister", zegt Robert Crince le Roy die per 1 januari algemeen deken wordt.

De advocatenorde is zelf nog bezig met een werkgroep die de advocatuur verder moet beschermen tegen ondermijning. "Binnen deze taskforce zal onder meer bezien worden of regels voor advocaten moeten worden aangescherpt", laat de orde weten. "Daarnaast worden mogelijk verdere voorzieningen getroffen om de weerbaarheid van advocaten te vergroten."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl