NOS NieuwsAangepast

Inspectie: situatie in jeugdgevangenissen onverminderd slecht

De problemen in jeugdgevangenissen nemen verder toe. De personeelstekorten die deze zomer aan het licht kwamen zijn nog niet opgelost. Programma's in de instellingen voldoen niet altijd aan wettelijke normen en jongeren moeten soms veel te lang op hun kamer zitten, schrijven de vier toezichthoudende inspecties aan demissionair minister Dekker van Rechtsbescherming.

Deze zomer werden de gevangenissen, ook wel Justitiële Jeugd Inrichtingen (JJI's) genoemd onder verscherpt toezicht gesteld na berichten over capaciteits- en personeelsproblemen.

Omdat jongeren steeds vaker een celstraf krijgen opgelegd en gemiddeld ook langer vast zitten zitten de Jeugdgevangenissen steeds voller. Soms zijn ze zelfs overbezet.

Risico's

De inspecties verscherpten het toezicht en nu blijkt dat de kwaliteit van behandelingen, de zorg voor de jongeren en de scholing en terugkeerprogramma's verder verslechterd zijn. Zeker één inrichting voldoet niet meer aan de wettelijke normen.

Door krapte in de begeleiding moeten jongeren soms veel te lang op hun kamer zitten en daar ook eten, zodat groepsgenoten bijvoorbeeld begeleid op verlof kunnen. Ook zijn er wachtlijsten binnen de instellingen om jongeren op de juiste afdeling te plaatsen. Voor zowel de jongeren als de begeleiders levert de situatie volgens de inspecties risico's op.

Minister Dekker heeft verbeterplannen gemaakt, schrijven de inspecties. Zo kijkt hij naar opties om meer plekken te creeëren. Ook constateren de inspecties dat personeel en management in instellingen "hun best doen om oplossingen te vinden".

Minister Dekker schrijft in een brief aan de Kamer dat hard gewerkt wordt aan het werven van extra personeel. Ook wordt er tijdelijk personeel van andere justitiële afdelingen - zoals de dienst vervoer en ondersteuning - naar de jeugdinrichtingen verschoven. En het tijdelijk openen van JJI Horsterveen moet ertoe leiden dat de druk op de overige instellingen vermindert, aldus Dekker.

De inspecties laten weten dat ze nauwgezet zullen volgen of de situatie echt verbetert.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl