Jeugdgevangenis ANP

Inspectiediensten verantwoordelijk voor het toezicht op de jeugdgevangenissen gaan de inrichtingen zeker zes maanden intensief controleren. Ook willen ze weten of er een noodplan beschikbaar is. Aanleiding zijn de capaciteitsproblemen en personeelstekorten in de jeugdinrichtingen.

De toezichthouders maken zich daar zorgen over en willen hier zeker een half jaar iedere maand informatie over ontvangen. Ook gaan ze waar nodig locatiecontroles uitvoeren in gevangenissen. Daarnaast willen de inspecties op korte termijn een plan van aanpak ontvangen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), schrijven ze in een brief aan de hoofddirecteur van de DJI.

Extra plekken

Minister Dekker voor Rechtsbescherming laat verder weten dat hij tijdelijk extra plekken gaat creëren voor jongeren. Die komen niet in een jeugdinrichting maar in vrouwengevangenis Ter Peel in Evertsoord. Om hoeveel plekken het gaat en wanneer die er komen, wordt na de zomer bekend.

Eind 2019 werden in deze gevangenis ook minderjarigen geplaatst. Dat gebeurde toen in hetzelfde gebouw als volwassen gedetineerden, met hetzelfde personeel. De inspectie was daar kritisch over. Nu is de bedoeling dat de jeugdigen een plek krijgen in een apart gebouw, met personeel dat is opgeleid om om te gaan met jongeren.

Binnen twee weken plan van aanpak

In de brief aan de DJI schrijven de inspecties dat ze gaan volgen welke maatregelen er komen om de problemen op te lossen. Ook willen ze binnen twee weken een brief van de DJI ontvangen met voorgenomen maatregelen. In het najaar moeten er resultaten zijn geboekt.

Vorige maand publiceerde de NOS cijfers die een toename in celstraffen en verblijfsduur lieten zien:

Tot slot willen de inspecties "gezien het huidige capaciteits- en personeelstekort" horen welk noodscenario er beschikbaar is voor de korte termijn.

Maandelijks toezicht

De inspecties eisen dat ze het komende half jaar maandelijks een update krijgen over de situatie in de jeugdgevangenissen. Hierbij gaat het om het aantal jeugdigen die op wachtlijsten voor de verschillende afdelingen staan, om wekelijkse bezettingscijfers en om personeelscijfers (zoals het aantal medewerkers dat in en uit dienst is getreden en het ziekteverzuim).

De inspecties stellen daarnaast dat er, met het oog op de onvoorspelbare instroom van jeugdigen, voldoende "gegarandeerde capaciteit" beschikbaar moet zijn in de jeugdgevangenissen.

STER reclame