De omstreden asfaltcentrale in Nijmegen Omroep Gelderland

De overheid heeft er zelf voor gepleit om de regels voor de uitstoot van giftige stoffen door asfaltcentrales op te rekken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de (provinciale) Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) wilden er zo voor zorgen dat de centrales niet in de problemen zouden komen bij hun productieproces.

Specifiek gaat het om de uitstoot van het kankerverwekkende benzeen, een stof die voorkomt op de lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen, meldt Omroep Gelderland.

"Het is alsof de verkeerspolitie constateert dat er continu 200 kilometer per uur wordt gereden door een woonwijk en dan zelf overal bordjes met 200 gaat neerzetten; want dan voldoen de hardrijders weer aan de wet", reageert Nijmegenaar Roel van Tiel. Hij is voorzitter van de Vereniging Dorpsbelang Hees en verzet zich fel tegen asfaltcentrale APN, pal bij hem om de hoek.

Van Tiel werkt bij zijn strijd samen met soortgelijke comités van omwonenden in Eindhoven, Den Bosch en Bergen op Zoom. Het is het bewonerscomité in Bergen op Zoom dat met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) nu stukken boven tafel heeft gekregen.

Drie jaar om de regels op te rekken

In 2016 werden de regels voor de uitstoot van benzeen strenger. Het was de overheid al snel duidelijk dat het productieproces van de asfaltcentrales daardoor in de problemen kwam, zo staat in de stukken. Op advies van onder meer het ministerie en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen werd voorgesteld om de regels tijdelijk - voor een periode van drie jaar - op te rekken.

Dat zou bedrijven de tijd geven om hun productieproces zodanig aan te passen dat aan de norm kon worden voldaan. Uiteindelijk werd ook besloten tot verruiming van de regels.

'Te bizar voor woorden'

Roel Van Tiel noemt de stukken "verbijsterend om te lezen". "Het is te bizar voor woorden gewoon. Ik ben woest. Dit kan gewoon echt niet. Laten we niet vergeten dat dit over de uitstoot van kankerverwekkend materiaal gaat", stelt hij. Een klein jaar geleden nog stelde de asfaltcentrale APN voor om de normen voor de uitstoot van benzeen met 500 procent te verhogen. Dat plan werd na protest van omwonenden ingetrokken.

Onlangs kwam de APN-centrale weer in het nieuws, nu niet door de uitstoot van benzeen maar door de uitstoot van naftaleen. Ook naftaleen staat op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen. APN stootte zeventien keer meer naftaleen uit dan toegestaan, maar volgens de gemeente was er geen acuut gevaar voor de volksgezondheid. Uit onderzoek van de GGD kwam onlangs naar voren dat er ook geen sprake is van eventuele schadelijke gezondheidseffecten op de lange termijn.

Komende dinsdag overleggen de bewonerscomités in Nijmegen, Den Bosch en Bergen op Zoom over een gezamenlijke actie.

De gemeente Nijmegen laat via een woordvoerder weten niet inhoudelijk te kunnen reageren op het artikel van Omroep Gelderland. Een meerderheid van de gemeenteraad zei al eerder de asfaltcentrale te willen sluiten zodra daar een juridische basis voor is.

STER reclame