Rijnmond
In samenwerking met
Rijnmond
NOS Nieuws

Oud-Crooswijk was armste wijk, miljoenen verder gaat het iets beter

Zelfs met een flinke som geld en extra aandacht lukt het niet om een oude, arme volkswijk in een paar jaar te veranderen in een moderne stadswijk waar het goed toeven is. Dat blijkt in Oud-Crooswijk in Rotterdam, vijf jaar geleden volgens het Sociaal- en Cultureel Planbureau (SCP) de armste wijk van Nederland.

De gemeente stelde 9 miljoen euro beschikbaar, opende een jongerenloket en regelde gezinscoaches. Maar de wijk krabbelt slechts langzaam op en het aantal klachten over de buitenruimte blijft groot. "Ziet nou niemand van de gemeente dat het een rotzooi is?", vraagt een bewoonster zich af bij de regionale omroep Rijnmond. Volgens haar is het elke dag weer raak met huisraad en vuilniszakken naast de containers.

1100 euro per Crooswijker

"Armer dan Crooswijk kan je het niet treffen", was in 2016 een krantenkop toen het SCP postcode '3034' tot de armste wijk van Nederland uitriep. Dat bleek uit cijfers over de werkloosheid, het aantal uitkeringen, opgroeien in armoede, taalachterstand, gezondheid en (jeugd)criminaliteit.

De gemeenteraad reageerde snel. Er kwamen avonden om te horen wat de bewoners belangrijk vonden. Later werd 9 miljoen euro beschikbaar gesteld om maatregelen te nemen, omgerekend 1100 euro per Crooswijker.

Kleine stapjes vooruit

Als je naar de cijfers kijkt, zijn er sindsdien kleine stapjes vooruitgezet, concludeert Rijnmond. Het aantal uitkeringen daalt. Er zijn meer mensen met een betaalde baan of vrijwilligerswerk. De Cito-scores op de basisschool zijn verbeterd. Het aantal voortijdige schoolverlaters is gedaald van 14 naar 9 procent. De overlast van jongeren op straat neemt af en er zijn minder high impact crimes (woninginbraak, overvallen, straatroof en geweldsmisdrijven).

Toch is Oud-Crooswijk ook anno 2021 een van de armste wijken van Rotterdam en Nederland. Nog altijd hebben veel mensen moeite met rondkomen, groeien kinderen op in armoede en zijn er taalproblemen. En dan zijn de effecten van de corona-pandemie nog niet eens bekend.

Er zijn signalen dat veel gezinnen het moeilijk hebben door geldzorgen en spanningen binnenshuis, zegt PvdA-wethouder Roos Vermeij bij een bezoek aan de wijk. "Wie had vijf jaar geleden kunnen bevroeden dat we anderhalf jaar in lockdown zouden zitten. Dat hakt erin. We zullen een langere adem nodig hebben. Dat betekent dat we doorgaan."

"Het vergt veel tijd", merkt Vermeij op:

Het is een goed idee om ook de komende jaren extra aandacht te besteden aan Oud-Crooswijk, zegt wijkbewoner en organisator van buurtcamping Crooswijk Rafael Krijgsman. Wel adviseert hij om ook de komende jaren goed te luisteren naar de bewoners en niet te focussen op het "verhippen" van de wijk. Daarmee doelt hij op de neiging van gemeentes om sociale huurwoningen te slopen en te vervangen door nieuwe, vaak dure koophuizen.

In theorie neemt zo de armoede af. Maar in zijn wijk zou het averechts kunnen uitpakken, vreest Krijgsman: "Soms wordt er bij het opknappen te rigoureus door wijkverbanden heen gebroken. Dat moet niet in Oud-Crooswijk gebeuren."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl