ANP

De afgelopen week is het aantal positieve tests gestegen met 4,5 procent. Tegelijkertijd steeg ook het aantal afgenomen tests bij de GGD met 6,8 procent. Daardoor kan het toegenomen aantal positieve tests in ieder geval deels worden verklaard doordat er vaker is getest.

Het aandeel positieve tests is gedaald. De afgelopen week bedroeg dat percentage 13,7 procent; een week eerder 14,6 procent. Vandaag gaat het om 2504 nieuwe positieve tests.

"We zien een vrij constant beeld met ofwel een lichte toename of een stabilisatie", zegt Aura Timen van het RIVM. "Het is in lijn met wat we hadden verwacht."

NOS

De besmettingscijfers zijn een stuk hoger dan een jaar geleden, toen er rond de 500 positieve tests per dag werden gemeld. Daarentegen was toen nog niemand gevaccineerd en waren de effecten van een hogere besmettingsgraad dus hoger.

Of de cijfers te hoog zijn voor de herfst, als virussen beter gedijen, wil Timen niet aangeven. "Het blijft vooral belangrijk dat de vaccinatiegraad verder stijgt", zegt Timen. 85 procent van de 18-plussers is nu in ieder geval deels gevaccineerd; dat percentage stijgt niet echt meer.

NOS

Het zogenoemde reproductiegetal is voor het eerst sinds 10 juli weer net boven de 1. Het gaat daarbij om de waarde van 9 augustus; het R-getal wordt achteraf berekend en loopt daarmee achter. Op die dag bedroeg de R 1,01, wat betekent dat 100 besmettelijke mensen samen 101 anderen besmetten. Op 2 augustus bedroeg de R nog 0,92. Alleen bij een R onder de 1 neemt de verspreiding af.

Reisgeschiedenis

Het aantal mensen met een reisgeschiedenis is gestegen, wat betekent dat ze voor hun positieve test in het buitenland waren en daar mogelijk hun besmetting hebben opgelopen. "Dat is nu 1 op de 5 positief geteste personen", aldus Timen. Veel positieve tests worden geregistreerd na een bezoek aan Spanje, Griekenland en Frankrijk.

In de afgelopen tweeënhalve maand was gemiddeld ongeveer 1 op de 9 van de positief geteste mensen op reis in de periode voor de test; dat aandeel was in de afgelopen week dus fors hoger. Verrassend is dat niet, gezien het vakantieseizoen.

NOS

De instroom in de ziekenhuizen was in de afgelopen week iets lager. Er werden 533 mensen opgenomen, tegen 560 een week eerder. Van de 533 patiënten kwamen er 105 op de IC; dat aantal nam wel licht toe, want een week eerder ging het nog om 97 opnames. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

In de ziekenhuizen nam de bezetting vandaag toe. Er liggen nu 691 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 678), van wie 230 op de IC (gisteren: 224). De afgelopen week nam de bezetting buiten de IC af, maar steeg de IC-bezetting.

Het aantal bevestigde coronadoden steeg de afgelopen week eveneens licht. Het RIVM registreerde 48 doden, tegen 42 een week eerder. Niet alle doden worden bij het RIVM geregistreerd, dus het daadwerkelijke sterfcijfer ligt hoger. Vandaag zijn 11 doden gemeld.

NOS

Van de positief geteste mensen was 66 procent helemaal niet gevaccineerd. 18 deels procent was deels gevaccineerd en 16 procent volledig gevaccineerd. In de leeftijdsgroep onder de 40 was het merendeel van de positief getesten ongevaccineerd. De exacte verhouding in de ziekenhuizen is niet bekend.

STER reclame